Bemanningsavtalet 20 000 årsanställda

Anställning

• En visstidsanställning i högst sex månader – därefter karantän 12 månader hos detta företag.

• Visstidsbegränsningen gäller inte studenter och personer med annan huvudsaklig sysselsättning

Arbetstiden

• Samma arbetstid som motsvarande arbetsgrupp hos kunden.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• Ska ha genomsnittet bland dem som är jämförbara på den inhyrande arbetsplatsen.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 13,3 procent.

Ob-ersättning

• Enligt kundföretagets avtal.

Övertidersättning

• Enligt kundföretagets regler.

Föräldralön

•  10 procent under högst två månader.

Kommentar till avtalet:

Håkan Löfgren, ansvarig för Bemnningsavtalet hos LO: – Styrkan och själva idén är självfallet att lika villkor ska gälla för lika arbete. Svagheten ligger inte i avtalet utan i organisationsarbetet.