Fler kvinnor fick jobb under det senaste året – men de flesta fick tillfälliga jobb. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

Antalet anställda ökade med 97 000 till knappt 4,2 miljoner mellan september 2010 och september 2011. Tre av fyra nya jobb gick till kvinnor. Av dem fick 42 000 tillfälliga jobb och 30 000 fick fasta jobb.

Antalet anställda män ökade med 25 000 på ett år. Nästan alla fick fasta jobb.

Nästan lika många kvinnor som män är anställda, drygt två miljoner av vardera könet. Av kvinnorna har 18 procent tillfälliga jobb. Bland männen är andelen 14 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 89 000 till 4 652 000 på ett år mellan september 2010 och september 2011. Siffran gäller befolkningen mellan 15 och 74 år.

Antalet arbetslösa minskade med 41 000 till 364 000 personer under det senaste året.

Män jobbar i genomsnitt 4,4 timmar mer än kvinnor per vecka. Medelarbetstiden är drygt 39 timmar för män och knappt 35 timmar för kvinnor.

1,45 miljoner kvinnor jobbade heltid i september – 71 000 fler på ett år. 573 000 kvinnor jobbade deltid mellan 20 och 35 timmar – minus 22 000 på ett år. Men samtidigt ökade antalet kvinnor som jobbar deltid högst 19 timmar i veckan med 14 000 till 176 000.