Högutbildade män lever 5,3 år längre än lågutbildade. Högutbildade kvinnor lever 4,7 år längre än lågutbildade.

Medellivslängden är 79,5 år för män och 83,5 år för kvinnor. Det visar en ny rapport från Statistiska Centralbyrån. Skillnaden mellan könen minskar.

Däremot växer skillnaden mellan låg- och högutbildade. Det visar en jämförelse mellan 2000 och 2010.

Sambandet mellan klass och livslängd blir ännu tydligare om man jämför olika kommuner. Längst lever både kvinnor och män i Danderyd, en välmående kommun med många stora villor och många höginkomsttagare, utanför Stockholm.

I Sundbyberg, en annan förortskommun utanför Stockholm, är medellivslängden kortare. Bland män skiljer det 5,6 år mellan Danderyd och Sundbyberg.

Samma skillnad finns mellan Malmö och Vellinge, en välmående förortskommun utanför Malmö. Männen i Vellinge lever nästa fyra år längre än männen i Malmö.

Det finns också stora skillnader mellan olika delar av Sverige. Dödligheten är lägst i södra Sverige och högst i norra.

Medellivslängden är högst i Halland, Uppsala län, Kronoberg, Jönköpings och Stockholms län och lägst i Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Värmland, Sörmland, Jämtland och Örebro län.

Kvinnorna i Halland blir äldst – 83,9 år. Männen i Norrbotten dör yngst. Deras medellivslängd är 77,5 år.

Rapporten visar att skillnader i utbildningsnivån är en viktig förklaring till skillnaderna mellan länen.

I Stockholms län med hög medellivslängd har 45 procent av befolkningen mellan 30 och 74 år eftergymnasial utbildning. I Gävleborgs län, ett av de län som har lägst medellivslängd, är andelen 26 procent.