Arbetsmiljöverket förbjuder ensamarbete på ett gruppboende i Stockholm, där anställda under flera år utsatts för hot och våld. För att skydda sig har de ofta låst in sig i köket.

Förövaren, en brukare på gruppboendet, beskrivs som en kraftigt utagerande person som emellanåt får våldsamma utbrott. Då får personalen ta emot både hot, slag och föremål kastade emot sig. För att skydd sig har personalen tillsammans med andra brukare låst in sig i köket eller i en lägenhet, tills den våldsamme lugnat ner sig. Enligt Arbetsmiljöverket har detta pågått ”relativt ofta” och under flera år.

– Jag har själv varit med om många hot- och våldssituationer och flaggade rätt tidigt att det var problem, säger Kommunals skyddsombud Simon Melkersson.

Att låsa in sig i köket kan knappast rekommenderas av Arbetsmiljöverket som förebyggande åtgärd mot hot och våld på jobbet. Myndigheten kräver därför att arbetsgivaren, Frölunda LSS AB, ser till att det finns dubbelbemanning i arbetet med brukaren under alla timmar på dygnet. Dessutom ska all personal bära larm, kopplat till både intern och extern mottagare.

Innan bolaget tog över verksamheten i slutet av förra året drevs boendet av Stockholms kommun. Även då förbjöds ensamarbete med brukaren efter ett skyddsombudsstopp. Men verkets beslut är riktade mot arbetsgivaren, och inte mot arbetet som sådant.

Eftersom den nya arbetsgivaren inte har dubbelbemanning under hela dygnet utfärdar Arbetsmiljöverket ett omedelbart förbud. Det innebär att beslutet måste följas även om det överklagas. I annat fall kan arbetsgivaren tvingas betala ett vite på 100 000 kronor.