Runt 1 300 tjänster ska bort från Outokumpu, varav 600 i Sverige, och allra hårdast drabbas Avesta där 230 jobb försvinner.

– Det är deppigt. Det är dystert och tungt, säger Kalle Sahlin, ordförande för järnbruksklubben i Avesta.

Orsaken till neddragningarna är att koncernen behöver spara. Stålkonjunkturen går neråt, företaget har gått med förlust de senaste åren och egentligen aldrig lyckats återhämta sig efter förra krisen, enligt Kalle Sahlin.

– Vi drabbades hårt av krisen 2008. Sedan känns det som om vi missade högkonjunkturen och nu kommer nästa kris.

Neddragningarna kom därför inte som någon överraskning, men att de skulle drabba så många som 230 totalt och 150 av de 700 metallarna i Avesta blev ett hårt slag.

– Det är en betydande andel av våra medlemmar som ska bort, säger Kalle Sahlin.

Förutom neddragningarna i Avesta kommer även 95 jobb i Långshyttan att försvinna, liksom 85 i Torshälla och 67 i Degerfors, enligt uppgifter från järnbruksklubben i Degerfors.

Genom neddragningarna räknar Outokumpu med att spara 100 miljoner euro under det kommande året.

– Vi värdesätter våra anställdas engagemang i Outokumpu. Men för att få till stånd en fundamental förbättring av vår konkurrenskraft behöver vi tyvärr genomföra personalneddragningar som ett led i besparingarna, säger Outokumpus koncernchef Mika Seitovirta i ett pressmeddelande.

Neddragningarna är också ett led i en ny organisation inom koncernen. Det är något både Kalle Sahlin och hans kollega Bjarne Rasmussen, som är ordförande för klubben i Degerfors, välkomnar.

Men de är också överens om att det hade varit bättre om företaget agerat tidigare, då hade jobben kanske kunnat räddas.

– Det har gått dåligt som fan länge och vi tycker att man borde ha gjort något tidigare, säger Kalle Sahlin och får medhåll av Bjarne Rasmussen.

– Vi ser positivt på att det sker en omorganisation. Hade man tagit det steget tidigare hade vi inte varit här i dag, säger han.

Förhandlingarna om uppsägningarna kommer att inledas nästa vecka.