Nästan sex av tio arbetare som står utanför facket kan tänka sig att gå med, och bland de unga gäller det åtta av tio.

– Vi måste börja jobba med att få med dem redan från den dag de börjar gymnasieskolan, säger Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande.

LO-förbundens medlemssiffror fortsätter neråt och organisationsgraden bland arbetare var i början av året nere i 69 procent, den lägsta noteringen på 40 år, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om. En stor del av medlemstappet beror på höjningen av a-kasseavgifterna, men LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin säger att det inte är hela förklaringen.

– Vi började tappa i organisationsgrad redan i mitten av 1990-talet och det var de unga vi tappade, säger hon.

Organisationsgraden bland arbetare mellan 16 och 24 år är nu nere i 36 procent och en stor del av de unga går inte heller med i facket när de blir äldre.

Bland dem som står utanför facket är den klart vanligaste orsaken att medlemskapet är för dyrt, enligt undersökningen Röster om facket och jobbet – Det fackliga medlemskapet, som LO presenterade i dag på sitt representantskap.

Men även om många aldrig blir medlemmar är ändå intresset för facket stort. De som redan är medlemmar ser ett tydligare värde av medlemskapet än i tidigare undersökningar som LO genomfört.

Mer än varannan, 57 procent, av arbetarna som står utanför facket och kan också tänka sig att gå med. Samma sak gäller hela 82 procent av dem under 25 år.

– Vi har en stor potential bland de yngre. Det finns en jättestor grupp som kan tänka sig att gå med i facket, säger Wanja Lundby-Wedin.

För att få med fler unga måste facket bli bättre på skolinformation. Wanja Lundby-Wedin konstaterar att facket misslyckats kapitalt med att nå alla unga och bättre skolinformation är en del i LO:s handlingsplan för att öka organiseringen 2012 som också antogs på representantskapet.

LO ska även slutföra det påbörjade arbetet med att underlätta övergångar mellan olika förbund och undersöka förutsättningarna för ett anpassat medlemskap för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Dessutom ska LO:s arbete med att lyssna på hundra tusen unga vuxna, som egentligen redan skulle vara klart, slutföras, även om det gått betydligt trögare än förbunden trott när projektet drog i gång tidigare i år.

För att nå målet kuppade Kommunals ordförande Annelie Nordström igenom att alla på LO:s representantskap ska ge sig ut och lyssna.

– Jag kommer att ha lyssnat på minst 20 unga vuxna före jul, och jag vill se med en handuppräckning vilka som tänker låta bli det, sade hon, spände ögonen i ombuden och möttes av skratt och applåder när inga händer syntes.

Fakta

Det fackliga medlemskapet

• 69 procent av arbetarna var med i facket under första kvartalet i år. Samma sak gäller 36 procent av dem under 25 år.

• Fler av dem som är med i facket ser medlemskapets värde tydligare än vid tidigare undersökningar. 80 procent anser att medlemskapet ger bättre anställningstrygghet. Något fler att det ger bättre försäkringsskydd och nästan lika många anser att facket ger stöd när det krisar på jobbet. 66 procent tycker att medlemskapet ger möjlighet att påverka arbetsmiljön och nästan lika många att det ger högre lön. Bara 36 procent anser att det fackliga medlemskapet ger inflytande över det egna arbetet.

• Mest nöjda med värdet i det fackliga medlemskapet är medlemmarna i Målareförbundet, och minst positiva är IF Metalls medlemmar, men skillnaderna mellan förbunden är små.

• 31 procent av arbetarna som inte är med i facket anser att det är för dyrt. Missnöje med facket och ointresse är andra vanliga anledningar.

• 57 procent av arbetarna som inte är med i facket kan tänka sig, eller kanske tänka sig, att gå med. Motsvarande siffra är 82 procent för arbetare som inte fyllt 25 år.

 

Källa: LO-rapporten Röster om facket och jobbet 2 – Det fackliga medlemskapet, som grundar sig på intervjuer med runt 5 000 löntagare  som genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB).