Även vanliga koncentrationer av luftföroreningar på arbetsplatser kan orsaka astma, visar en ny studie vid Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping.

Det gäller arbetsplatser där det bildas vanligt damm, rök eller ånga. I studien har forskarna valt bort yrken där de anställda är exponerade för kända allergiframkallande ämnen. De som varit exponerade för sådana ämnen utanför arbetet är inte heller med i studien.

De undersökta fallen, sammanlagt 192 personer ur flera arbetaryrken, är bosatta i Kalmar län och har fått astma i vuxen ålder. Alla har fått sin diagnos under 2000-talet, vilket innebär att de blivit exponerade i moderna arbetsmiljöer.

– När det dammar mycket nyser man. Det är kroppens reaktion på något den inte vill ha. Utsätts kroppen en längre tid för samma dammhalter kan den utveckla astma, förklarar Ulf Flodin, överläkare och en av forskarna bakom studien.

Resultaten visar att män som varit exponerade för medelhöga eller höga halter av dammpartiklar i mer än tre år i arbetet har en fördubblad risk att utveckla astma, jämfört med personer som arbetar i yrken där man inte exponeras för luftföroreningar. Bland kvinnor däremot sågs ingen riskökning, vilket kan bero på att kvinnor har uppgifter med lägre nivåer av luftföroreningar.

– Vår slutsats är att vi måste skapa lägre nivåer av luftföroreningar på svenska arbetsplatser, säger Ulf Flodin.