För många i vård och omsorg har otrygga jobb.

Kommunals sektionsordförande Ann-Louise Åkerström i Robertsfors kommun, mellan Umeå och Skellefteå, kommer med den kritiken. Hon vill ha färre ”daglönare” och fler fast anställda.

– Kommunen måste börja jobba med det här. Vi står inför stora pensionsavgångar. Ungdomar som är utbildade i våra yrken sitter inte hemma och väntar på att telefonen ska ringa så att de får jobba några timmar. De flyttar, säger hon.

Kommunalrådet Patrik Nilsson (S) ger henne rätt.

– Vi är liten kommun med 6 800 invånare och vi måste klara vår framtida personalförsörjning, konstaterar han.

I förra veckan tillsatte personalutskottet en utredning som ska kartlägga hur många timanställda och visstidsanställda som jobbar i kommunen. Personalpoolen lades ner för tre år sedan. Nu ringer varje enhetschef in sina egna vikarier.

Det innebär att ingen har överblick över hur det ser ut i kommunen.

– Vi har fått veta att de timavlönade kostade åtta miljoner förra året och då är inte ungdomar under 26 år inräknade. Så det finns pengar. Det som behövs är styrning så att pengarna går till fasta tjänster, anser Ann-Louise Åkerström.

I förra veckan kom Kommunals rapport om otrygga jobb. Den visar att 140 000 anställda i vård, skola och omsorg har tillfälliga jobb. Det motsvarar 28 procent av samtliga anställda. På tre år har andelen tillfälligt anställda ökat från 25 till 28 procent.

I Robertsfors var det för få som sökte till omvårdnadsprogrammet i år så det blev ingen årskurs ett på gymnasiet. Däremot har det startat en klass med åtta–nio elever på komvux. Under de närmaste tre–fyra åren går runt 30 anställda i vård och omsorg i pension.

Det är inte bara de tillfälliga jobben som ska utredas i Robertfors utan även rätten till heltid.

– Jag tycker att båda sakerna hänger ihop. Om vi ska vara en bra arbetsgivare om tre–fyra år måste vi hitta lösningar. Om vi inte lyckats kommer ungdomarna att flytta, säger Patrik Nilsson.

Fakta

Krav i avtalsrörelsen

Färre otrygga jobb är ett av Kommunals, och LO-samordningens, krav i årets avtalsrörelse. Kommunal vill för en gräns för tillfälliga anställningar på tolv månader under fem år, men ett vikariat för en namngiven ska få pågå i två år.