Regeringen gör inte tillräckligt för att stävja missbruket av olika visstidsanställningar, enligt LO. Inte heller förslaget om hur villkoren för utländska arbetstagare ska tryggas är bra nog anser facket.

Förra veckan kritiserade TCO regeringen för att inte ta problemet med olika visstidsanställningar som staplas på varandra på allvar. Nu har även LO lämnat sitt remissvar på regeringens förslag.

Den fackliga kritiken är stark och enad.

– Det är möjligt att det förslag regeringen lämnat är ett myrsteg framåt i jämförelse med vad vi har i dag. Men det är i så fall ett pyttelitet steg som inte syns mer än i teorin och som inte alls räcker, säger Sofie Rehnström jurist på LO.

Regeringen har redan fått kritik från EU-kommissionen för att systemet med visstidsanställningar som kan staplas på varandra i åratal inte lever upp till EU:s krav om anställningstrygghet. Det nya förslaget innebär att arbetstagare ska kunna gå till domstol för att få fast anställning om arbetsgivaren missbrukat visstidsanställningar men det är inte bra nog, enligt facket.

– Det räcker inte. Det lever inte upp till kommissionens krav som vi ser det, säger Sofie Rehnström.

Fackets främsta kritik gäller att det inte finns någon fast tidsgräns för hur länge visstidsanställningar får pågå. Det är något LO-förbunden nu vill införa avtalsvägen. I årets avtalsrörelse kräver de att visstidsanställningar, oavsett vad de kallas, ska bli fasta anställningar efter två år.

– Vi har inga förhoppningar om att regeringen åtgärdar det här utan vi försöker lösa det själva, men även om vi skulle lyckas till hundra procent, är det ju avtalslösningar som inte ändrar lagen och därför inte påverkar EU-kommissionens kritik.

Regeringen vill också ändra i utstationeringslagen så att utländska företag som skickar arbetskraft till Sverige ska anmäla det till Arbetsmiljöverket och även ha en kontaktperson i Sverige. Inte heller det förslaget är bra nog enligt LO.

– De har gått oss till mötes lite grann i våra krav på området, men det viktigaste att företagen har en ställföreträdare här som har rätt att teckna avtal, har vi inte fått igenom, säger Sofie Rehnström.

LO kräver också, liksom TCO, att även den som anlitar ett utländskt företag ska kunna hållas ansvarig om företaget inte anmäler sig till Arbetsmiljöverket.