De flesta siktar på ett långt yrkesliv, men verkligheten är en annan.

75 procent i arbetsför ålder tror att de orkar jobba tills de fyller 65 år, visar DN/Synovates undersökning. I praktiken arbetar färre än varannan 64-åring. Den genomsnittliga pensionsåldern är 63 år.

Bland LO:s medlemmar tror 27 procent att de inte orkar jobba till 65-årsdagen. Bland Kommunals medlemmar som arbetar i kommuner och landsting är färre än tio procent över 60 år.

Ekonomiska incitament som högre pension räcker inte för att få folk att stanna kvar i arbetslivet, enligt Hugo Westerlund, forskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. I stället krävs en omstrukturering av arbetsmarknaden så att den passar äldre.

– Vi har sett att folk känner sig ganska slitna när de jobbar som lite äldre och att de sedan mår mycket bättre när de går i pension, säger han.

I grunden handlar det om att göra individuella anpassningar så att folk tycker att det är kul att gå till jobbet även efter 65 år. Det handlar bland annat om deltidslösningar och möjlighet att få ett nytt jobb eller nya arbetsuppgifter. Hugo Westerlund tar ett exempel:

– När sjöbefäl inte längre vill vara ute på långa resor, blir de ofta lotsar. Då utnyttjar du din kompetens, men du hittar ett jobb som lite långsamt trappar ned. Här har vi en stor möjlighet att hålla kvar de äldre i arbetslivet på ett sätt som både är produktivt och tillfredsställande för individen, säger han.