Bakom varannan anmäld arbetsskada inom vården ligger våld. Ändå förebyggs sällan riskerna, visar Arbetsmiljöverkets granskning av samtliga privata vårdcentraler i Värmland, Västmanland och Örebro.

Många av vårdcentralerna saknar skyddsombud, personalen har för hög arbetsbelastning och det förekommer sällan några skyddsronder eller arbetsplatsträffar, konstaterar myndigheten.

– Vi ser allvarligt på detta inte minst mot bakgrund av den riskbild som finns inom vården, säger Monica Thuresson, chef vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Örebro.

Det är inte bara personalen som kan drabbas när exempelvis en drogpåverkad besökare uppträder våldsamt. Bristerna i rutiner mot hot och våld innebär också risker för patienternas säkerhet, påpekar Thuresson.

– Ett bra och säkert omhändertagande av patienterna förutsätter bra arbetsmiljöförhållanden för dem som ska göra jobbet. Chefen ska se till att arbetsbördan är rimlig. Det uppnår man genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Med några få undantag har Arbetsmiljöverket nu ställt krav på de ansvariga att åtgärda bristerna i arbetsmiljön på de privata vårdcentralerna.

Enligt Monica Thuresson har vårdcentraler som drivs av landstingen både fler skyddsombud och bättre rutiner mot hot och våld. Skyddsombuden och cheferna har över huvud taget bättre kunskaper i arbetsmiljön.