Foto: Conny Sillén

Inga Filipsson och Jenny Nyselius.

Foto: Conny Sillén

Inga Filipsson får besök av hemtjänsten morgon och kväll.

 

– Flickorna får jobba som sjutton. De har så konstiga arbetstider. Först är de här på kvällen och sedan är de tillbaka tidigt nästa morgon.
Inga Filipsson i Örebro får besök av hemtjänsten två gånger om dagen – morgon och kväll.

– Jag tycker om mitt jobb, men schemat sliter, säger Jenny Nyselius, undersköterska i hemtjänsten och en av dem som kommer hem till Inga Filipsson.

När hon började för 20 år sedan var det 16 personer i hennes arbetsgrupp. Nu är 12 kvar, men arbetsuppgifterna har inte blivit färre.

– Vi jobbar med människor så vi pressar oss själva för att hinna med. Den stressen lever vi med. Vi är jätteduktiga på att lösa saker, konstaterar hon.

Hon är 39 år och yngst i sin arbetsgrupp. Arbetskamraterna är mellan 50 och 60 år.

– Vi är en åldrande skara. Det kommer hit unga, duktiga tjejer, men de stannar inte. De går vidare till något annat, berättar hon.

Undersköterskorna på äldreboendet Jeremiasgården i Örebro har varit med om samma utveckling. För 20 år sedan jobbade de enbart dagtid. Då fanns det kvällspersonal. Två helger av tre var lediga.

Nu hoppar de mellan dag- och kvällspass och jobbar två helger av fem. Schemat är så tajt att det egentligen krävs jobb varannan helg.

Utvägen heter delade turer. För att det ska finnas folk när det behövs som mest, börjar de sju på morgonen och slutar halv tio på kvällen med tre timmars rast mitt på dagen.

De flesta gör två delade turer på fem veckor.

– Vi väljer mellan pest och kolera, mer helgjobb eller delade turer. Man borde inte ställa det ena mot det andra, tycker Christina Norberg.

Hemtjänstens scheman är lika dåliga, eller möjligen aningen sämre. Alla är överens om orsaken. Bemanningen har skurits ner till ett minimum.

– Det är bara cheferna som har blivit fler, säger Anita Hellström, vårdbiträde på Jeremiasgården.

Undersköterskorna i hemtjänsten har lagt märke till samma sak. Chefer, biståndshandläggare och arbetsterapeuter blir fler.

60 procent av arbetstiden ska undersköterskorna i hemtjänsten vara på plats hos brukarna. De loggar in och ut hos varje brukare. Då och då blir de avbrutna av larm från andra brukare.

Sådant kan datorn bokföra lite hipp som happ. Den hänger inte med i svängarna och det ger undersköterskorna extrajobb. Överhuvudtaget är det mycket runt omkring som ”inte räknas”, som kontaktmannaskap, vårdplaner, genomförandeplaner, uppföljningar och kontakter med arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Anslagen till hemtjänsten grundas enbart på tiden hos brukarna.

För ett par år sedan fick Jenny Nyselius arbetsgrupp pris av Örebro kommun. Gruppen hade fått toppbetyg i brukarundersökningarna i ett par år. När de tog emot priset och träffade politikerna passade de på att berätta om sina scheman och fick höra repliker som:

– Va, har ni delade turer? Det hade jag i hemtjänsten på 60-talet!

Jenny Nyselius har en dotter som började på gymnasiet i år, men inte på vård- och omsorgsprogrammet. Arbetstiderna lockar inte. Sonen brukar uttrycka det så här:

– Mamma, du är ju aldrig hemma.