Steg för steg har alliansregeringen avskaffat målet att föräldrarna ska dela lika på föräldraledigheten. Ett jämställt uttag av dagarna är inte längre målet för Försäkringskassan, skriver tidningen Feministiskt perspektiv.

– Förut hade ju vi ett uttryckligt mål att verka för att papporna skulle vara hemma mer. Vi skulle påverka attityder och försöka förändra. Men det har vi inte längre. Nu har vi ett mål att ge bra information, och att folk ska välja själva hur de vill dela föräldrapenningen, säger Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson Niklas Löfgren till tidningen.

Skrivningarna i kassans mål har ändrats från ”Det samlade uttaget av föräldrapenning skall vara jämställt mellan kvinnor och män” via en formulering om att jämställdheten i uttaget ska förbättras till att det nu inte ens finns med i målet.

I stället handlar det om familjens valfrihet:

”Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få goda förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningsdagarna mellan sig.”

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni säger till Feministiskt perspektiv att regeringens övergripande mål ändå är att föräldrar ska dela mer lika.

– Men min utgångspunkt som liberal är att jag går inte in och bestämmer till punkt och pricka hur föräldrarna ska leva sina liv, säger hon till tidningen.

Kristdemokraternas stabschef på Socialdepartementet uppger dock till Feministiskt Perspektiv att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är inget regeringen eftersträvar.