Den nya majoriteten efter omvalet i Örebro – S, C och KD – vill införa rätt till heltid och ta bort delade turer på sikt. Den nya oppositionsledaren Kent Persson (M) vill samma sak och lovar att ha ögonen på att majoriteten håller vad den lovar.

Därmed borde det inte vara någon tvekan. En kompakt majoritet i kommunfullmäktige vill införa heltid och avskaffa delade turer. Ingen anställd ska tvingas gå till jobbet på morgonen, sedan få flera timmars obetald rast – för att gå tillbaka till ett sent skift.

Men vårdpersonalen tror inte på det.

– Vi har hört det förut, säger luttrade undersköterskor.

Avståndet är långt från politiker till undersköterskor och vårdbiträden. Som i Karlstad, där den borgerliga alliansen slängde in ett löfte om färre delade turer strax före valet förra året.

– Vi lovade att återföra sex miljoner till vård och omsorg, pengar som försvann under finanskrisen. Det löftet har vi hållit, betonar kommunalrådet Peter Kullgren (KD).

Men det har Kommunal inte märkt.

– Vi tror snarare att delade turer ökar, men vi har inte svart på vitt ännu. Vi håller på med en kartläggning, berättar Margareta Styffe, Kommunals sektionsordförande i Karlstad.

Så det verkar inte bättre än att vård och omsorg har fått sex miljoner för att minska antalet delade turer, men att pengarna har använts till något annat.

Även i Örebro är det långt mellan politikerna och den dagliga omsorgen. Under de första månaderna i år genomförde politikerna det största vikarieprojektet med bemanningsföretag i Sverige.

Det skulle bli en sorts tävling mellan två vikariecentraler – en kommunal och en privat i bemanningsföretagets Proffice Cares regi. Efter ett år skulle det bästa alternativet utses.

Det slutade i fiasko. Proffice Care klarade inte av att leverera vikarier. Efter ett halvår avbröts försöket i juni. Örebro kommun åkte på en smäll på 22 miljoner kronor i oförutsedda utgifter. Det hade räckt till 55 helårstjänster i äldreomsorgen.

Nu filar den nya majoriteten på budgeten för nästa år. När den är klar visar det sig om det finns några pengar för att minska antalet delade turer.

– Det ska märkas skillnad. Vi ska ta fram en handlingsplan och börja nästa år. På sikt ska delade turer avskaffas helt, men jag är inte säker på att vi klarar av det under mandatperioden. Det kostar mycket pengar, säger kommunalrådet Rasmus Persson (C).

I Luleå lovade kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) i slutspurten inför valet att de delade turerna inom vård och omsorg skulle vara avskaffade, eller minimerade, inom ett år. Det har gått drygt ett år sedan dess. De delade turerna har inte minskat.

– Vi påminner om vallöftet och trycker på för att det ska infrias. Vi är väldigt intresserade av att få veta vad de tänker göra, säger Andreas Lindqvist, Kommunals huvudskyddsombud inom äldreomsorgen i Luleå.

Tjänstemännen har utrett och satt en prislapp på 45 miljoner för att avskaffa de delade turerna i Luleå. Kommunal underkänner utredningen och vill att kommunen ska anlita extern expertis.

I november ska socialnämnden fatta beslut.

Under oktober genomför Kommunal sina avtalskonferenser runt om i landet. Delade turer lär vara ett återkommande ämne vid sidan av lönekraven.

Bussförarna får betalt för dödtiden mellan två arbetspass när de jobbar delade turer. Tio minuter per väntetimme är avlönade. Kommunal fick igenom det avtalskravet 2003 när det var brist på arbetskraft och branschens status skulle höjas.

Ännu har Kommunal inte lyckats få igenom samma krav inom äldreomsorgen.

Fakta

Örebro

• Den 15 maj var det omval i den nordöstra valkretsen i Örebro. Sedan dess styrs Örebro av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Fram till omvalet ledde moderater och socialdemokrater kommunstyrelsen varannan månad.

• 2006 till 2010 styrdes Örebro av de fyra borgerliga partierna plus Miljöpartiet.

Delade turer vanliga inom kommunal

• Kommunal kartlägger delade turer landet runt. Kartläggningen ska ge besked om hur många kommunalare som har långa obetalda raster mellan två arbetspass på samma dag.

• En enkät till sektionerna ger vid handen att nästan sex av tio i äldreomsorgen, hemtjänsten inräknad, jobbar delade turer på helgerna. En av tre har delade turer både vardag och helg.

• Av bussförarna har sex av tio delade turer på vardagar. En av tre har delade turer både vardag och helg.

• Siffrorna är preliminära. Frågorna ska kompletteras.