Förundersökningen mot Håkan Juholt är nedlagd.

Socialdemokraternas verkställande utskott har också uttalat sitt förtroende för Håkan Juholt och ger honom fortsatt stöd som partiledare.

Med tanke på de många felaktigheter i mediarapporteringen runt Juholts bostöd är det bra att så sker.

Att avsätta en partiledare ska inte få grundas på insinuationer och rena felaktigheter.

Enligt Aftonbladet kryssade Håkan Juholt med dödsföraktande kyla och med intentionen att blåsa svenska folket på pengar i en ruta om att han var ”ensamstående” på den blankett som låg till grund för bostödsbetalningen, trots att han också hade in sambo boende i lägenheten.

I verkligheten existerar ingen sådan blankett över huvud taget.

Juholt kunde alltså aldrig kryssa i vare sig denna uppdiktade ruta eller någon annan ruta på en blankett som inte finns.

I stället skickade Juholt, som efterfrågat, in en kopia på hyresavin där hans eget och sambons namn fanns upptagna.

De meningar som beskriver hur praxis runt dubbel bosättning ser ut i de fall någon annan än lägenhetsinnehavaren också bor i lägenheten och som Juholt enligt media med samma iskalla lurendrejeriavsikter skulle ha struntat i ända sedan 2007 fördes in på Riksdagens hemsida först i förra veckan, alltså i oktober 2011.

Dessa felaktigheter har varit kända i flera dagar. Att de inte lyfts fram på nyhetsplats i någon av våra stora tidningar är ett sorgligt bevis för hur hård den politiska styrningen av vårt lands dagspress har blivit under senare år.

Det är dåligt ställt med pressens oberoende och opartiskhet när rena felaktigheter förtigs på nyhetssidor och i stället måste lyftas fram i debattinlägg och genom bloggare.

Frånvaron av regler tar också åklagarmyndigheten fasta på när den avskriver förundersökningen mot Juholt.

”Det saknas regler för privat hyrda lägenheter för riksdagsledamöterna, skriver åklagaren Björn Ericson och fortsätter:

”För att ett straffrättsligt ansvar ska kunna utkrävas förutsätts att upplysningsskyldigheten tydligt framgår av regelverket eller att det finns en fast och utvecklad praxis som de enskilda ledamöterna informerats om”.

Det är mils avstånd från den bild av en fifflande Håkan Juholt som struntar i klara regler och kryssat vilt för egen vinning.

Därmed inte sagt att handlandet varit korrekt, eller rättare sagt; Juholts felaktigheter har varit bedrövliga, för honom själv, för partiet och för socialdemokratisk politik.

Många människor är besvikna och arga över det faktum att Juholt med så hög lön över huvud taget utgått ifrån att han skulle få hela hyran betald.

Det återstår alltså mycket arbete för att arbeta tillbaka den moralisk/etiska förlust som både Håkan Juholt och partiet åsamkats genom det som hänt.

Men det måste ses för vad det är och inte av styrd media och egna motståndare inom S blåsas upp till att jämställas med den mest bestialiska handling en människa kan utföra.

Och det som framförs måste framför allt vara sant, vilket det uppenbart inte varit.

I den bästa av världar kan ”Juholt-affären” till och med leda fram till något positivt.

Den interna splittringen inom Socialdemokratin har blivit mycket tydlig. Det är därmed ingen mening att längre försöka kamouflera sprickan genom att tala om ett parti med ”högt i tak”.

Vissa åsikter är inte förenliga hur högt i tak det än är och även om bara himlen finns därovan.

Kanske kan alla turer runt den Socialdemokratiska partiledaren därför leda fram till en på sikt tydligare politik att visa upp för väljarna med klara avstamp för hur man egentligen ska ha det med vinst i skattefinansierade företag, avregleringar och vad skatter egentligen ska bekosta av vår välfärd.

Så får pressens klavertramp förhoppningsvis hanteras på landets redaktioner.