Antalet arbetslösa minskade med 32 000 men antalet deltagare i fas 3 ökade med 5 000 mellan september 2010 och september 2011. Det visar Arbetsförmedlingens månadssiffror.

369 000 var arbetslösa i september. Av dem var 207 000 öppet arbetslösa och 162 000 deltog i åtgärder. Andelen arbetslösa motsvarar 8,1 procent av arbetskraften – en minskning från 8,8 procent 2010.

55 000 nya, lediga jobb anmäldes i september – 10 000 fler än för ett år sedan. De lediga jobben finns framför allt inom hotell- och restaurang, den offentliga sektorn och i konsultverksamhet. Däremot minskar antalet lediga jobb i industrin och byggsektorn.

– Landets arbetsmarknad kan fortfarande betraktas som bra, men det finns tecken som pekar på en utplaning och i vissa fall även en försvagning. Även om arbetslösheten är lägre än samma tid förra året, är det nu viktigt att Arbetsförmedlingen förbereder för att möta en ökad arbetslöshet med bra insatser och planerar framåt, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson.

Mer än hälften av de arbetslösa, 196 000, har varit utan jobb i mer än sex månader. På ett år har den gruppen minskat med 16 000.

Men de som  har gått arbetslösa allra längst tid, mer än två år, blir fler. Antalet ökade med 15 000 till 67 000 på ett år.

Jobb- och utvecklingsgarantin tar numera emot mer än hälften av alla som deltar i åtgärder. Antalet deltagare har ökat med 8 000 till 90 000 på ett år.

Snabbast växer fas 3 som hade 27 500 deltagare i september – 5 000 fler än för ett år sedan.