Riktigt dåligt och otillräckligt är TCO:s omdöme om regeringens förslag på hur missbruket av visstidsanställningar i las ska stoppas.

– Förslaget är oerhört otydligt och riskerar att bli helt verkningslöst, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO.

TCO anmälde regeringen till EU-kommissionen 2007 för att las regler om visstidsanställningar, där olika anställningsformer kan staplas på varandra i åratal, inte lever upp till EU-rättens krav. I mars förra året riktade EU-kommissionen också skarp kritik mot de svenska reglerna, och de ändringar som nu föreslås är ett resultat av det.

Regeringen vill att arbetstagare ska kunna kräva fast anställning i domstol om arbetsgivaren missbrukat möjligheten att kombinera olika visstidsanställningar.  Men det definieras inte tydligt vad missbruk är.

– Det kommer att krävas att arbetstagaren kan bevisa att arbetsgivaren har ett varaktigt behov av arbetskraft och trots det visstidsanställer, och det är i praktiken fullkomligt omöjligt, säger Ingemar Hamskär.

TCO vill i stället ha ett tak för visstidsanställningarna så att den som haft tillfälliga anställningar av något slag hos en arbetsgivare i mer än tre år under en femårsperiod ska få en fast anställning. TCO tycker att departementets förslag är svagt, otydligt och oförutsägbart, och organisationen kommer att föra kritiken vidare till EU-kommissionen.

– Det skulle förvåna mig oerhört om EU-kommissionen tycker att det här förslaget räcker, säger Ingemar Hamskär.

Han utgår ifrån att regeringen ska ta kritiken på allvar och stramar upp förslaget rejält. Om det inte sker kommer EU-kommissionen att ta ärendet vidare till EU:s domstol hävdar Hamskär.

– Det vore att driva det extremt långt av regeringen. Normalt rättar sig länder efter kritik de får av kommissionen.

Regeringen vill också i departementsförslaget ändra kraven för utländska företag som utstationerar anställda till Sverige, så att de måste anmäla sin närvaro till Arbetsmiljöverket och ha en behörig kontaktperson i Sverige vilket även LO, TCO och Saco krävt gemensamt. Ändringarna ska ske i utstationeringslagen.

– Vi är hyfsat nöjda med förslaget, men vi menar att det bör förbättras på två viktiga punkter, säger Ingemar Hamskär.

TCO vill att kontaktpersonen ska ha rätt att teckna avtal för det utländska företaget och att även den som upphandlat tjänsten av företaget i Sverige ska ha skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket.

– Vi vet av erfarenheter i Danmark att oseriösa företag inte anmäler sig själva. I Danmark har de därför ändrat reglerna och då tycker vi att det är bättre att göra det rätt på en gång, säger Ingemar Hamskär.

På måndag fattar LO-styrelsen beslut om hur LO ska ställa sig till regeringens förslag.