Arbetsmarknadsprövningen ska införas på nytt. Det kravet framför Tomas Eneroth och ytterligare sex socialdemokratiska riksdagsmän i en motion.

I somras kom Hotell- och Restaurangfacket med en rapport efter den uppmärksammade granskningen av 54 restauranger i Stockholm. Den visar att utländsk arbetskraft arbetar för skamlöner.

Nio fackligt aktiva i Hotell- och restaurangs Stockholmsavdelning besökte 54 restauranger med utländsk arbetskraft från länder utanför EU. De hittade allvarliga lag- eller avtalsbrott på 33 krogar.

– Det är därför viktigt att en utvärdering görs av den förändrade lagstiftningen och att stabila förutsättningar skapas som ger trygghet för såväl individ som arbetsplatser och företag, skriver riksdagsmännen i motionen.

Arbetsmarknadsprövningen innebär att arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen prövar om en bransch behöver arbetskraftsinvandring.

För snart tre år sedan trädde en ny lag i kraft. Då avskaffades prövningen. Nu avgör arbetsgivaren ensam om det behövs arbetskraftsimport eller inte.