Foto: Christine Olsson

Fack och arbetsgivare kan göra mycket, men utan politiska beslut når vi aldrig jämställda löner, enligt den panel som igår diskuterade lönegapet mellan män och kvinnor på LO-Tidningen live.

Enigheten var stor om att lönegapet mellan män och kvinnor måste bort när Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ, Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall och Stefan Carlén förbundsekonom för Handels möttes i går.

Men hur det ska gå till var de inte lika eniga om. Stefan Carlén lyfte fram det traditionella arbetet med lönekartläggningar och jämställhetsplaner på arbetsplatserna och han slog ett slag för LO-samordningens jämställdhetspotter. Kvinnorna inom LO har närmat sig männen med 1 procentenhet de senaste fyra åren, och även om det går frustrerande långsamt är det ett positivt resultat av potterna, enligt Stefan Carlén.

– Från 1975 till 2000 hände ingenting. Kanske är en procent på fyra år historiskt mycket, sa han.

Veli-Pekka Säikkälä konstaterade dock att potterna inte bara går till felavlönade kvinnor utan till samtliga på utvalda avtalsområden. De gynnar dessutom inte industrins kvinnor som ofta är lika lågavlönade som kvinnor i andra sektorer.

Veli-Pekka Säikkälä tycker att facket istället ska våga prioritera grupper inom sina egna avtalsområden medan andra får stå tillbaka.

– Vi måste göra omprioriteringar inom förbunden, men det är jobbigt och där tror jag att vi är fega.

Han lyfte också upp behovet av kompetensutveckling. Många kvinnor inom industrin saknar utbildning, eller har fel utbildning för sitt jobb och blir därför kvar på de mest okvalificerade och lågavlönade befattningarna.

Även om fack och arbetsgivare kan göra mycket så når de inte hela vägen. Frågan om jämställda löner gäller främst orättvisan mellan olika sektorer, poängterade Gudrun Schyman.

– I grunden finns värderingen att det som kvinnor gör är inte lika mycket värt som det som män gör.

– Det här är massiva mönster som det är omöjligt för enskilda förbund att ändra. Det behövs politiska initiativ, sade hon.

Ett första steg är att förändra det statliga Medlingsinstitutets direktiv.

– Jämställda löner ska komma främst. Det ska vara en ledande del i Medlingsinstitutets uppdrag, sade hon.

Men politikerna måste göra mer än så. Feministiskt initiativ har föreslagit en jämställdhetsfond som finansieras av arbetsgivaravgifter och statliga medel och som kan dela ut pengar till arbetsgivare som satsar på jämställda löner, men det är inget Veli-Pekka Säikkälä och Stefan Carlén tror på.

Däremot var de rörande överens om att det behövs ett mer jämställt familjeliv för att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska kunna försvinna. Så länge kvinnor tar ut den mesta föräldraledigheten och jobbar deltid i betydligt högre grad än män kommer löneskillnaderna att finnas kvar.

– Facket kan inte göra allt här. Det måste till en individualiserad föräldraförsäkring och till rätt till heltid och en hel del annat från politiskt håll, annars går vi aldrig i mål, sade Stefan Carlén.