Arbetsmiljöverket konstaterar att alltför många arbetsplatser där ungdomar jobbar har brister. 40 procent av de arbetsplatser som i somras fick besök av Arbetsmiljöverket fick krav på att åtgärda brister. 700 inspektioner genomfördes inom en rad olika branscher.

Totalt riktades 950 krav på arbetsgivarna, främst i fråga om brister i kunskap och rutiner för introduktion och handledning, riskbedömning och uppföljning.