Justitieminister Beatrice Ask tog i dag emot representanter för fackförbundet Seko som organiserar vårdarna på landets häkten. Mötet föranleddes av mordet på häktet i Flemingsberg förra måndagen.

Fackrepresentanterna berättade om vårdarnas arbetssituation som de beskriver som hotfull och riskfylld. De vill framför allt ha bort allt ensamarbete samt få till stånd att vårdarna alltid blir informerade om de farlighetsbedömningar som gjorts på de intagna.

– Jag reagerade med bestörtning, det var en sådan ovanlig och allvarlig händelse. Det är sådant som inte får hända, säger Beatrice Ask, om mordet på häktet, sedan hon träffat representanter för fackförbundet Seko.

Under mötet berättade Seko om de arbetsförhållanden som råder på landets häkten.

– För min del har det här inneburit att jag har fått ett bra underlag för mina beslut och en bättre förståelse för situationen, säger Ask.

– Vi pratade mycket om skillnaden i förhållanden mellan häkten och fängelser.