Pensionsbolagen AMF och Alecta betalar mångmiljonbelopp till LO:s, PTK:s och Svenskt Näringslivs information om pensioner och försäkringar.

Tillsammans med försäkringsbolagen AFA Trygghet, AFA Sjuk och AFA Liv betalade de båda pensionsbolagen sammanlagt 250 miljoner kronor för parternas pensions- och försäkringsinformation under år 2010, enligt en sammanställning som nyhetsbrevet Pensionsnyheterna har gjort.

Grunden för det här sättet att finansiera informationen är en överenskommelse mellan LO, PTK och dåvarande SAF 1978. Parterna enades om att de skulle få använda en del av premiesumman för de kollektivavtalade försäkringarna till att informera sina medlemmar.

Uppgörelsen är ingalunda hemlig, men vad få vet är att summorna har vuxit sig så stora. Enligt Pensionsnyheterna, som har ställt samman uppgifter från årsredovisningarna, var PTK:s totala intäkter förra året 73 miljoner kronor – varav 61 miljoner kom från de partsägda pensions- och försäkringsbolagen, och bara tolv miljoner från de fackförbund som är anslutna till PTK.

– För vår del blev det lite drygt 100 miljoner kronor från AMF och de tre AFA-bolagen år 2010, säger Renée Andersson vid LO. Det mesta går till våra försäkringsrådgivare, en mindre del till trycksaker.

Svenskt Näringsliv tog emot 43 miljoner kronor från de partsägda bolagen 2010. Pengarna flyter in i dotterbolaget Försäkringsinformation AB och bekostar kurser och konferenser samt handboken ”Försäkringar på arbetsmarknaden”.

Totalt uppgick ”informationspengarna” till 250 miljoner kronor 2010, enligt Pensionsnyheternas sammanställning. Det kan jämföras med de drygt 277 miljoner kronor som statliga Pensionsmyndighetens information kostar, inklusive annonsering, kundtjänst, annonsering och de orangefärgade kuvert som 6,3 miljoner svenskar får hem i brevlådan.

Då bör man också minnas att valcentralerna Fora och Collectum, och de enskilda försäkringsbolagen, sköter den personliga kontakten med LO- och PTK-medlemmarna, något som alltså inte täcks av de 250 miljonerna.

AMF konkurrerar med en rad andra bolag om att få förvalta LO-medlemmarnas avtalspensioner (precis som Alecta gör när det gäller de privatanställda tjänstemännens avtalspensioner).

Hur påverkas konkurrensneutraliteten av att ett av de valbara bolagen – AMF – finansierar LO:s information om pensioner?

– Informationsmedlen distribueras av LO till LO-förbunden och ut i försäkringsrådgivarorganisationen, svarar Renée Andersson. Så det här går via LO. Jag har inga betänkligheter kring att informationen inte skulle vara neutral.