Folkpartiet efterlyser lägre ingångslöner för personer under 26 år och möjlighet att förlänga en provanställning från sex månader till ett år. Så vill man få bukt med den skenande ungdomsarbetslösheten. Centerpartiet är inte sena att följa efter. Problemet är att alltihopa bara är politisk retorik som inte kommer att ge några positiva effekter. Att försöka utveckla en växande låglönemarknad är samhällsekonomiskt feltänkt. Den ekonomiska politiken måste i stället handla om att öka köpkraften och produktiviteten.

Ungdomar har ett långt yrkesliv framför sig. Därför är det underligt att nästan allt som har med ungdomars arbetsliv att göra handlar om att sänka löner. Vart tog diskussionen om ungas möjligheter att få mer kunskap och därmed bättre kvalifikationer vägen?

De som arbetar på kollektivavtalets lägsta löner har en svag ställning på arbetsmarknaden, ofta tidsbegränsade anställningar på deltid. Om de som redan tjänar sämst får ännu sämre lön kommer de att få ännu svårare att leva på sin lön. Det kommer att ge allvarliga samhälleliga konsekvenser.

Inget företag anställer personer som saknar kunskap och kvalifikationer bara för att det blir billigare att anställa. Det visar exempel från Nederländerna. Behövs det fyra personer för att driva ett café så anställer arbetsgivaren fyra personer, inte fem.

Kraven på sänkta ingångslöner är insvepta i en påstådd välvilja om svaga grupper på arbetsmarknaden. Det är inte troligt att ungdomar som har svårt att hitta arbete får det lättare bara för lönenivån blir lägre. I stället kommer allas löner på sikt att sjunka. Med detta i bakhuvudet är det enklare att fatta varför såväl Folkpartiet som Centern och Svenskt Näringsliv så intensivt propagerar för sänkta ingångslöner.

Bara för att folk och fack slutar att kräva lön kommer företagsklimatet inte att förbättras radikalt. Just nu trampar de stigar som leder på villovägar.

Att ha löner som det inte går att leva på är inte att ta ansvar för Sverige!

Lars Nilsson
ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland

Lars Mejern Larsson
facklig ledare (S) Värmland

Ulrika Nilsson
regionala ungdomskommittén,
LO-distriktet Örebro och Värmland