Reglerna om turordningen vid uppsägning bör skrotas, enligt Folkpartiets partistyrelse som anser att dagens regler i las är föråldrade.

Sist in – först ut, är grundregeln för uppsägningar vid arbetsbrist enligt lagen om anställningsskydd (las). Lagen säger dock också att de som blir kvar ska ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete. Det finns även möjligheter för företag att göra undantag från grundregeln, både ensidigt, och i överenskommelser med facket lokalt.

Men det räcker inte, anser Folkpartiet som nu vill att turordningsreglerna rivs upp. Partiet vill att företag ska kunna lägga större vikt vid den anställdes kompetens vid neddragningar.

– Ska målet om full sysselsättning uppnås behöver vi vända på varenda sten för att fler unga och utrikes födda ska komma i arbete. Ändrade turordningsregler i kombination med bättre resurser för omställning kan minska stelheten på arbetsmarknaden, säger Erik Ullenhag, integrationsminister och andre vice ordförande (FP) i en kommentar på partiets hemsida.

Förslaget kommer att läggas fram på partiets landsmöte i mitten av oktober. Där presenterar partiledningen också fler förslag som rör arbetsmarknaden bland annat lägre ingångslöner för ungdomar. Att regeringspartierna går ut med krav på lägre ingångslöner har väckt ilska i fackliga kretsar, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.