I USA spirar protester mot börsen och företagens makt. Rörelsen hämtar sin inspiration från revolutionerna i Nordafrika.

Tidigare i veckan genomförde rörelsen en demonstration på Wall Street i New York, där deltagarna var vitsminkade och utklädda till kontorszombier med händerna fulla av låtsaspengar.

Rörelsen talar om sig själv som Occupy Wall street – ockupera Wall street – och beskriver även sig själv som de 99 procent som inte längre tänker vara tysta och inte längre tänker låta sig behandlas illa.

Protesterna är inne på sin tredje vecka och de sprider sig snabbt – bland annat till Chicago och Los Angeles, enligt Dagens Nyheter.

Det är en löslig organisation och i det första dokument som rörelsen antagit vänder man sig mot storföretagen och deras makt – och vill samtidigt uttrycka en känsla av stora orättvisor råder. De skriver att företagen värderar vinst högre än människor. De räknar upp en lång rad saker företagarvärlden gör och som de vänder sig emot.

Det handlar bland annat om direktörernas bonusar, förgiftad mat, försämrade löner och hälsovård för arbetare, tillverkning av massförstörelsevapen samt tortyr och mord i andra länder. Allt detta är Företags-USA inblandat i enligt Occupy Wall streetrörelsens första skriftliga dokument.

För några dagar sedan genomfördes en demonstration i New York där en lång rad fackliga organisationer deltog tillsammans med Occupy Wall street och 99 procent. Det var en protest mot försämrade pensioner och sämre hälsovård.

Precis som i Nordafrika sprider de protesterande i USA information med Twitter (sök till exempel på hashtaggarna #takebackwallstreet, #takebackwallst, #occupywallstreet och #occupywallst)– och via sin hemsida.