EU håller på att ändra sitt fördrag och Vänsterpartiet kräver ett socialt protokoll för att partiet ska gå med på förändringen. LO är dock avvaktande.

– Det är en viktig fråga där vi vill göra gemensam sak med Europafacket, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Som LO-Tidningen kunde berätta i går har Vänsterpartiet lagt fram en motion där partiet kräver ett socialt protokoll i EU.

Frågan tas upp i ett känsligt läge. EU håller nämligen på att göra en smärre förändring av sitt fördrag i och med att EU:s tillfälliga krisfond ska göras permanent. Alla 27 EU-länder måste gå med på förändringen, vilket innebär att de enskilda länderna kan stoppa ändringarna.

Vänsterpartiet vill utnyttja den vetorätten till att få in ett socialt protokoll i EU:s fördrag, unionens grundlag.

I protokollet vill partiet ha garantier för att utländska arbetare som tillfälligt jobbar i andra länder ska ha rätt till samma lön och villkor som dem som bor i landet.

Från fackligt håll har det sedan länge funnits ett krav på EU ska göra en sådan förändring.

Trots det vill LO avvakta med att ta ställning till att koppla ihop kravet på ett socialt protokoll med en förändring av EU:s fördrag.

– Vi har en uppfattning som ligger i linje med Vänsterpartiets men vi vill vänta tills det finns en gemensam linje i hela Europa, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Jag förutsätter att den frågan tas upp på Europafackets styrelsemöte den 19 oktober, fortsätter hon.

Enligt Wanja Lundby-Wedin är det en fråga om tajming när facket ska ställa krav på att införa ett socialt protokoll i EU.

– Är det nu när det är bråttom att genomföra en liten fördragsförändring? Funderar hon.

– Hinner vi med det tycker jag att vi då ska ställa det kravet. Jag tycker dock inte att Sverige ensamt ska komma med ett sådant krav, säger Wanja Lundby-Wedin.

Frågan om att koppla ihop ett socialt protokoll med EU:s fördragsförändringar är på intet sätt ny. När EU:s Lissabonfördrag utformades fördes en het facklig debatt i Sverige om det var rätt att utnyttja tillfället och kräva ett protokoll.

LO beslutade då att facket inte skulle koppla ihop dessa frågor.

– Hade vi gjort det hade vi riskerat Lissabonfördraget på grund av en svensk fråga och det tyckte vi inte var solidariskt med kamraterna i övriga Europa, säger Wanja Lundby-Wedin.

Socialdemokraterna är också skeptiska till att koppla ihop kravet på ett socialt protokoll med EU:s fördragsförändring.

– Fördraget ska öppnas för att EU ska få en bättre krishanteringsmekanism och kunna hantera den ekonomiska krisen. Om man då börjar kasta in andra krav kan det ta  fruktansvärt lång tid och det går ut över krishanteringen, säger Sven-Erik Österberg (S).