EU håller på att göra en fördragsändring. Nu kräver Vänsterpartiet i en motion till riksdagen att ett socialt protokoll införs.
– Vi har alla trumf på hand just nu. Sverige har vetorätt, säger Jonas Sjöstedt.

I morgon onsdag ska Vänsterpartiet lägga fram en motion i riksdagen. Partiet kräver bättre villkor för utländska arbetstagare.

– Vi vill lägga ett golv för löntagarna i EU, säger Jonas Sjöstedt.

EU håller på att göra en mindre fördragsändring då den tillfälliga krisfonden EFSF ska göras permanent och från och med 2013 omvandlas till vad som kommer att heta den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

För att göra det måste alla 27 medlemsländer gå med på att göra en förändring av EU:s fördrag. Det räcker med att ett land säger nej för att stoppa en fördragsförändring.

Vänsterpartiet ser därmed chansen att förhandla in en skrivning om ett socialt protokoll.

– Vi vill införa ett krav som säger att de som arbetar i ett annat land ska ha samma löner och villkor som regleras i värdlandets kollektivavtal eller lagar, säger Jonas Sjöstedt.

Partiet kräver att EU ska förändra i sitt utstationeringsdirektiv som reglerar villkoren för anställda som skickas till andra länder på tillfälliga jobb.

Helst vill Jonas Sjöstedt att förändringen ska gälla hela EU. Går inte det vill han att Sverige ska få ett undantag som innebär att utländsk arbetskraft ska få löner och villkor som ligger i nivå med kollektivavtalen.

Partiets strategi för att få in ett socialt protokoll är klar.

– Vi kommer att göra på två sätt. Dels ska vi yrka ett förbehåll då regeringen lägger fram sin proposition om fördragsförändringen. I det förbehållet ska vi kräva ett socialt protokoll för att gå med på förändringen av EU:s fördrag

– Dels ska vi lägga en motion i riksdagen på onsdag som kommer att handla om att Sverige vid framtida fördragsändringar ska kräva ett socialt prorokoll för att gå med på fördragsförändringar, säger Jonas Sjöstedt.

På TCO välkomnas Vänsterpartiets krav om en social klausul men även där finns en tvekan till att koppla kraven till en fördragsändring.

– Jag tycker inte man ska villkora åtgärder som kan vara nödvändiga att genomföra för eurozonens ekonomier, säger Thomas Jansson.

Socialdemokraterna i Sverige vill inte kommentera Vänsterpartiets krav förrän de har sett motionen.

Fakta

Fördragsändring

Den 11 juli 2011 undertecknade finansministrarna i de 17 euroländerna ett samarbete om en permanent europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Den ska erbjuda lån till länder i kris och införs 2013. ESM ska ersätta den tillfälliga krisfond (EFSF) som finns idag. För att göra det krävs dock en förändring av EU:s fördrag. Parlamenten i EU:s alla 27 länder måste gå med på en sådan förändring. Den svenska regeringens proposition kommer troligen kring årsskiftet. Flera fördragsändringar är på gång. Troligen går Kroatien med i unionen den 1 juli 2013 och då måste fördraget göras om ännu en gång.