LO-styrelsen har slagit fast att LO:s avtalssamordning bygger på 11 av de 14 LO-förbunden. Och nu ska facken utanför samordningen börja förhandla och försöka sätta lönenormen för alla andra.

– Ju högre och bättre förhandlingsresultat som industrin presterar desto större respekt får dessa avtal. Förutsättningarna för industrin att normera är större om resultatet ligger nära utgångskraven, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

LO:s industrifack förhandlar i höst medan alla andra fackförbund inleder sina förhandlingar först till våren.

Per Bardh säger att de 11 förbunden bakom LO-samordningen står för en tydlig jämställdhetsprofil. Och han uppfattar det som att Transport även finns med i detta trots att det slutgiltiga beslutet inte är fatta, men Transports styrelse har rekommenderat förbundet att ställa upp på LO-samordningen.

Dessutom pekar han på att skiljelinjen mellan facken som stöder industriavtalet och de övriga bara gäller lönekraven. De övriga kraven har antagits av LO:s representantskap.

LO:s avtalssekreterare tror att diskussion och information om förhandlingarna från IF Metall, GS och Livs  kommer fungera. De som sluter avtal och då särskilt de första ska också enligt LO:s stadgar ta upp det i LO:s styrelse.

Han säger också att LO:s styrelse och avtalsrådet är till för alla förbunden – oavsett vilken avtalsplattsform som förbundet står bakom.

– Sedan finns det ett behov av att förbunden inom LO:s avtalssamordning diskuterar avtalsfrågor sinsemellan. Om detta finns inga beslut. Det är dock viktigt att LO-förbunden håller ihop och olika samarbetsformer kommer övervägas.