Vi har ett stort problem i Sverige och det är alla ungdomar som inte har ett fast jobb att gå till. Det är ett problem för ungdomarna och det är ett problem för oss som har ett fast jobb, på grund av las och turordningsreglerna.

Det finns en massa ungdomar men även vuxna som aldrig haft ett fast jobb för att turordningsreglerna gjort att det alltid har varit de som har fått sluta vid uppsägning. En dag kommer de att vara så många att något av våra borgerliga partier kan göra det till en valfråga att ta bort las.

Människor som aldrig har haft ett fast jobb bryr sig inte om las annat än som hinder att få ett jobb.

Ingen pratar om att utan las kommer det inte att finnas några fasta jobb, utan alla kommer att vara lika otrygga.

Ingen pratar heller om att det ute i Europa finns en annan grupp som har svårt att få fast jobb: alla 50-plussare. I Sverige har de i allmänhet fast jobb på grund av las och turordningsreglerna. Men den dag vi avskaffar las kommer Sverige givetvis att följa trenden ute i Europa. Och alla utslitna 50-plussare kommer att riskera att bli uppsagda vid arbetsbrist.

Därför måste vi lägga fram en trovärdig politisk programförklaring för hur vi vill skapa jobb till ungdomar. Jobb är den absolut viktigaste frågan. Att ha ett jobb att gå till är tryggheten i vardagen.

Nisse ­Lindblom
Målare