När ska vi lära oss?

Nu när den sista delen av svensk bilindustri snart är flyttad till Kina så är min undran om vi någonsin ska lära oss?

Sverige var ett bondesamhälle fram till slutet av 18-talet för att sedan gå in i ett industrisamhälle där Sverige växte och frodades för att efter andra världskriget vara ledande inom det industrialiserade västvärlden. Ända fram till 80-talet så var det vind i seglen på svenska industrin och på 60- och 70-talen fick vi ta in arbetskraft.

Under denna tid frodades Sverige och vi kunde på grund av de goda tiderna bygga upp vårt Sverige till ett välfärdssamhälle där vi investerade i utbildning och fick välutbildade anställda inom hela arbetsmarknaden.

Det är ju i och för sig inte enbart bilindustrin som har gjort detta men den har varit en stor del av den svenska industrin. Det är inte bara företag som Volvo och Saab som har skapat arbete i Sverige utan också alla underleverantörer som har vuxit fram under dessa företag. Det har lett till en massa små och medelstora företag som är och har varit beroende av bilindustrin.

Så här var det i Sydkorea när den finansi­ella krisen härom året blev för hård för den sydkoreanska biltillverkaren Kia Motors. Efter flera försök att få in mer kapital tvingas Kia Motors kasta in handduken och Sydkoreas äldsta biltillverkare (grundad 1944) gick i konkurs. I stället kliver den sydkoreanska staten in som ny ägare.

Men allvarligt, räck upp en hand alla som tror att Kina investerar i både Saab och Volvo för att låta tillverkningen vara kvar i det kalla nordiska landet Sverige!

Det är ju givetvis så att man tänker sig att flytta all tillverkning till Kina så att de kan få i gång underleverantörer och dess verksamhet på hemmaplan.

Hur länge dröjer det innan Kina behöver egen tillverkning av till exempel lastbilar? Då kanske till och med Scania och Volvo lastvagnar blir kinesiskt.

Så när ska den sittande regeringen investera i vår industri och säkerhetsställa att vi kommer att ha viss del av fordonsindustrin kvar på hemmaplan? En investering i fordonsindustrin är en investering i Sverige. Industrin är ryggraden i den svenska ekonomin och går den bra så drar den med sig övriga arbetsmarknaden som byggindustrin, skola, vård och omsorg.

Thomas Olsson
Samhällsbyggarna i Jönköping