I LO-Tidningen nummer 27 skriver Martin Klepke att övergången till lågenergilampor visserligen är en miljövinst – men en miljöfarlig sådan eftersom de nya lamporna innehåller kvicksilver. Klepke har rätt i att kvicksilver är ett av jordens farligaste miljögifter men för människorna och jordklotet är lågenergilampan trots allt mycket bättre än den ineffektiva och daterade glödlampan.

Tyvärr är kvicksilver en förutsättning för att kunna göra lågenergilamporna energieffektiva, men i takt med utvecklingen av lågenergilampor kommer halten kvicksilver i lamporna att minska. Eftersom kvicksilver är ett miljögift är det viktigt att alla produkter som innehåller det tas om hand på ett bra sätt. Kvicksilvret i lågenergilampor är också samlat på en plats som kan återvinnas.

Och faktum är att just användningen av den effektiva lågenergilampan kan minska vår exponering för kvicksilver. Det går åt mycket mindre energi för en lågenergilampa att sprida ljus än för en glödlampa – endast tio procent av energin i en glödlampa blir ljus! Det betyder att en övergång till lågenergilampor skulle minska vår elanvändning. Inom EU är en stor del av elproduktionen baserad på kolkraftverk som bidrar till stora koldioxidutsläpp och utsläpp av kvicksilver. Luftföroreningar har inga gränser och genom att effektivisera bort kolkraftverk i Europa kan nedfallet av kvicksilverföreningar över Sverige minska.

Enligt Energimyndigheten skulle EU kunna spara 39 miljarder kWh per år vilket motsvarar en fjärdedel av hela Sveriges energianvändning om alla gick över till lågenergilampor. För den som vill minska sin miljöbelastning kan jag rekommendera Naturskyddsföreningens hemsida Top Ten som har listat de bästa lågenergilamporna på marknaden.

Svante Axelsson
generalsekreterare
Naturskyddsföreningen

SVAR DIREKT: Min verklighetsbeskrivning är densamma som Svante Axelssons. Kolkraftverk släpper ut mäng­der av kvicksilver och energiförbrukningen bör minska.

Men jag har svårt att förstå att Naturskyddsföreningen då inte riktar kraven mot dem det gäller.

Prio ett borde vara att kräva att länder som Tyskland och Polen snabbare ställer om från kolkraftverk till annan energi, till exempel sol, vind och vatten.

Prio två borde vara att kräva lågenergi­lampor utan kvicksilver.

Tekniken finns redan och kan snabbt omvandlas till bättre produkter vid ett kvicksilverförbud.

Kolkraftsländerna sätter sig visserligen till motvärn och lågenergilampor utan kvicksilver ses i dag som ett handelshinder. Men jag köper inte att det då skulle vara bätt­re att ge upp och i stället öka kvicksilvret i hemmen så att kolkrafts­länder och företag inte behöver bry sig.

Kampen mot kvicksilverspridningen bör i stället föras mot dem som står för utsläppen.

Martin Klepke
politisk redaktör, LO-Tidningen