I dag, fredag den 30 september, presenterade tre tunga industrifack sina gemensamma och individuella krav. Arbetsgivarna tog emot. Och  LO-Tidningen har hela listan.

Gemensamma krav för IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer:

 • Löneökningar på 3,7 procent.
 • Omställningsavtalet ska omfatta även visstidsanställda och dem som sagts upp på grund av ohälsa.
 • Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling, även sådan som inte är direkt knuten till verksamheten. En avsättning på en ännu ospecificerad tiondels procent ska tas från löneutrymmet.
 • Förbättringar av arbetsmiljö och rehabiliteringar.
 • Föräldralönen ska förlängas med en månad.
 • Alla anställningsformer ska räknas ihop när en förmån, så som föräldralön, utgår först efter viss anställningstid.

IF Metalls egna krav:

 • En pott på 910 kronor per anställda ska fördelas lika till alla om parterna inte kommer överens lokalt.  Alla ska få minst 560 kronor i individgaranti.
 • Avtalens lägsta löner ska höjas med 910 kronor.
 • Utbildning i stället för uppsägning. Parterna ska lämna ett gemensamt förslag på hur ett system kan se ut till regeringen och kräva en trepartsöverenskommelse.
 • Ökat inflytande vid övertid. Övertid ska ske i undantagsfall och hänsyn ska tas till arbetarens behov av vila och privatliv.
 • Begränsning av visstidsanställningar så att en person maximalt får ha två visstidsanställningar på samma företag under en treårsperiod.
 • Förbättrade avtalsförsäkringar, enligt förhandlingarna LO genomför med Svenskt Näringsliv.

Unionens egna krav:

 • Ytterligare arbetstidsförkortning.
 • Restid ska räknas som arbetstid.
 • Rätt till årlig hälsoundersökning för dem som avtalat bort sin övertidsersättning.
 • Alla anställda ska garanteras löneökningar på 560 kronor.

Sveriges Ingenjörers egna krav:

 • Ytterligare arbetstidsförkortning.
 • Restid ska ses som arbetstid.
 • Stärkt inflytande vid lokal lönebildning. Potten ska fördelas lika i procent om parterna inte kommer överens lokalt.
 • Partsgemensam löneöversyn.
 • Alla medarbetare ska ha rätt till lönesamtal innan lönen sätts.

Källa: Förbundens krav som lämnats till Teknikföretagen. Listan över kraven ovan är inte fullständig.