Om åtta månader ska LO välja ny ledning. Minst två av tre i toppen ska bytas ut. LO-Tidningen har namnen som just nu är hetast i den interna diskussionen.

Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist avgår vid LO:s kongress i maj nästa år. Redan nu är diskussionen i gång om vilka tre som då ska stå i spetsen för Landsorganisationen.

När LO-Tidningen fiskar efter namn nämns närmare tio personer.

Två kandidater är hetare än de andra:

LO:s avtalssekreterare Per Bardh, med rötterna i Fastighets, kan tänka sig att väljas om och behålla sin plats i topptrion. Vid sidan om honom är det bara IF Metalls förslag att välja Karl-Petter Thorwaldsson, i dag ordförande i ABF, till ordförande som är någorlunda offentligt.

Det finns dock uttalade argument mot båda.

Än så länge finns inga officiella nomineringar av det enkla skälet att valberedningen ännu inte startat nomineringsprocessen. Den kommer att börja i slutet av oktober och pågå fram tills LO-kongressen i slutet av maj nästa år beslutar att nomineringstiden är slut.

Valberedningen har pratat med LO:s 14 medlemsförbund om vilka krav de ställer på en ny ledning. Samtidigt pågår persondiskussio­nen, men mycket kommer att kunna hända. Och avtalsrörelsen kommer att få stor betydelse för vilka som kan få brett stöd och därmed kan väljas in i LO:s högsta ledning.

Per Bardh kan tyckas självskriven när de andra två i dagens topptrio lämnar den. Invändningarna mot honom handlar om att han inte lyckades få till stånd en gemensam samordning mellan alla LO-facken i årets stora avtalsrörelse. Men han har också starka försvarare – från både industrifack och andra.

– Per Bardh har fungerat bra. Det är förbunden som misslyckats med samordningen, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Även Elektrikernas avtalssekreterare Ronny Wenngren tar LO:s avtalssekreterare i försvar:

– Jag tycker Per Bardh har jobbat bra utifrån situationen. Frågan är vem som inte fått till det. LO har ju en ordförande också. Jag tycker inte att det är uteslutet att Per Bardh blir LO:s nästa ordförande.

Många förespråkar Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för ABF och samtidigt anställd på IF Metalls fackligpolitiska enhet. Han får stöd för sin kunskap och erfarenhet. Motargumenten, som hörs i en del LO-förbund, är att han saknar facklig förhandlingsvana och att han är just IF Metalls kandidat. En del tror att industrifackens kandidater får det svårt sedan avtalssamordningen spruckit.

Sekos ordförande Janne Rudén kommenterar hans kandidatur:

– Vi tycker att det är människor med förhandlingserfarenhet som ska ingå i LO-ledningen. Karl-Petter Thorwaldsson är trevlig, men han är ingen förhandlare.

LO-Tidningen har pratat med en lång rad personer i LO-förbunden och kan avslöja att ytterligare en dryg handfull personer börjar utkristallisera sig bland dem som just nu nämns som kandidater till den nya ledningen. Det handlar om Elisabeth Brandt Ygeman, första ombudsman på LO-distriktet i Stockholm och lokal S-politiker; Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekreterare; Lars Lindgren, Transports ordförande; Susanna Gideonsson, första vice ordförande hos Handels; Per-Olof Sjöö, ordförande för GS, och Jan-Henrik Sandberg, ordförande för Pappers.

En hel del tillfrågade inom LO-facken har dock ännu inte kommit till diskussionen om personer. Resonemangen handlar mer om förväntningar och krav på den nya LO-ledningen. En genomgående uppfattning är att den nya topptrion måste kunna samla förbunden. Många lyfter också fram att de nya måste prioritera fackliga frågor.

Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia är en av få som, under LO-Tidningens rundringning, poängterar att det måste finnas åtminstone en kvinna i ledningen.

– Precis som i dag behöver vi ett lyssnande och demokratiskt ledarskap, säger hon också.

Transports avtalssekreterare Marcel Carlstedt vill se ett starkt LO som vågar visa musklerna.

– Vi behöver en ledning som är mindre av industrialister, som i stället värnar om de svaga, företräder knegarna och vågar ta fighten mot kapitalismen.

Elektrikernas avtalssekreterare Ronny Wenngren tror att det kommer bli svårt för någon från industrifacken att bli vald, eftersom de, enligt honom, inte står för en fördelningspolitisk linje.

– Avtalsrörelsen är en nyckelhändelse. Vi behöver folk som kan stärka oss gentemot arbetsgivarna. Det är också viktigt att kunna få fler medlemmar och höja organisationsgraden, säger Ronny Wenngren.

Fastighets ordförande Hans Öhlund har också specifika krav och förväntningar på den nya topptrion, och han säger att det handlar om två saker:

– LO-ledningen ska hålla ihop förbunden och kunna företräda oss på ett bra sätt utåt.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson vill också se en ny ledning som kan samla förbunden. Och för honom och Livs är Karl-Petter Thorwaldsson en kandidat.

Även Tommy Andersson, avtalssekreterare hos GS, prioriterar samordning mellan förbunden:

– Vi vill ha företrädare som sätter de fackliga frågorna i fokus.

Målarnas nye ordförande Mikael Johansson lyfter fram förmågan att föra ut LO:s budskap som det främsta kriteriet.

– Vi behöver en ordförande som kan ta på sig den internationella manteln. Facket har ett stort internationellt ansvar, säger han.

Pappers avtalssekreterare Matts Jutterström säger att ett litet förbund som Pappers vill se ett starkt LO – och att en ny ledning måste förmå att bygga allianser med alla möjliga för att undvika att facket uppfattas som ett särintresse.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström kommenterar vare sig personfrågan eller förväntningarna på en ny ledning, han tycker att det viktiga är att valberedningen nu får jobba i lugn och ro.

Och från Kommunal låter ordföranden Anneli Nordström och avtalssekreteraren Lenita Granlund hälsa att de ger några kommenterar om den kommande LO-ledningen. De hänvisar till valberedningens ordförande Hans Tilly.

Bubblare

Elisabeth Brandt Ygeman är, enligt uppgifter till LO-Tidningen, på förslag som LO:s vice ordförande. Hon svävar lite på målet och säger:
– Något sådant har jag inte tagit ställning till. För att en nominering ska fungera behövs det en bred uppslutning och man måste vara jäkligt trygg i sina värderingar – det är som att gifta sig.

 

Ledningen för Pappers har sagt att förbundets ordföran­de Jan-Henrik Sandberg är en möjlig kandidat. Andra går längre och nämner honom som en person som arbetar hårt för att hålla samman LO och som är bra på att tänka strategiskt. Själv tycker han frågan är hypotetisk och säger:
– Om jag blir tillfrågad får jag fundera på saken.

 

Per-Olof Sjöö hos GS ses som en möjlig kandidat till den nya ledningen, men det passar inte riktigt honom.
– Det är inte  aktuellt. Jag är en trogen tjänare i GS vingård.

 

Handels Susanna Gideonsson är en av få kvinnor i diskussionen just nu.
– Nej tack. Jag kan inte se mig i den rollen. Jag har inte rätt egenskaper.

 

Transports Lars Lindgren har nämnts som en kandidat som skulle kunna vara som Stig Malm, det vill säga en  LO-ordförande och som kan vara lite överraskande i sina utspel och en person som många skulle känna igen sig i.
– Jag är för gammal och jag har redan ett så fint förbund.

 

Det har försiktigt viskats om Byggnads Torbjörn Johansson som en möjlig kandidat till LO-ledningen. Han beskrivs som klok och lär ha stärkt sin ställning i diskussionen om avtalskraven. Själv säger han:
– Det vete fan. Det där är ett jävla svårt jobb.