Teknikföretagen kan tänka sig att skjuta fram lönehöjningarna och andra förändringar i några månader för att ekonomi ska hinna stabilisera sig. Facket svarar direkt: Det där kan de glömma.

Arbetsgivarorganisationen anser att det ekonomiska läget är så osäkert att det just nu inte går att säga något om utrymmet för löneökningar. Enligt arbetsgivarna är det möjligt att ekonomin försämras drastiskt och drabbas av en ”urblåsning” som för några år sedan.

– Om risken för en urblåsning är stor då kanske vi vill förlänga nuvarande avtal och vänta med alla avtalsförändringar i tre månader, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

För Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare hos IF Metall, var denna uppfattning en nyhet.

– Det är en fantasifull hållning, men det där kan de glömma, säger han.

Samtidigt säger han att det som regel är arbetsgivarna som vill ha långa avtalsperioder, men om nu Teknikföretagen skulle vilja ha avtal som löper någon månad i taget så ställer facket gärna upp och förhandlar lön var och varannan månad.

Teknikföretagen och fackförbunden IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer utväxlade i dag avtalskrav. Detta kan ses som den stora startpunkten på avtalsförhandlingarna. Målet är att förhandlingarna ska vara klara till den 1 december.

Arbetsgivarna i Teknikföretagen är dock inte helt bestämda i sin bedömning. Det ekonomiska läget är osäkert och de vill avvakta innan de säger något mer bestämt.

– Ambitionen är att vi ska träffa avtal med facken. Men vi vet inte vad vi kommer att veta i november om det ekonomiska läget, säger Anders Weihe.

På en pressträff tidigare i dag förklarade Teknikföretagen vd Åke Svensson organisationens uppfattning. Det handlar om avtalslösningar som tar fasta på att den svenska industrin ska behålla sin internationella konkurrenskraft.

– Det som är bra för industrin är bra för de anställda, säger Åke Svensson.

Företagen behöver förenklingar av reglerna och större flexibilitet för att klara den ekonomiska situationen, enligt Teknikföretagen. Tanken är att det centrala avtalet ska innehålla grundregler och att allt ska kunna ändras i lokala förhandlingar.

En vanlig beskrivning är att facken säljer arbetsfred i utbyte mot förändringar i kollektivavtalet. Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe kan dock inte tänka sig att möjligheten att förhandla om allt i lokala förhandlingar ska kopplas till en lokal konflikträtt.

– Vi vill ha kvar grundreglerna i det centrala avtalet. Det är betalningen för arbetsfreden. Hade vi helt tagit bort de centrala avtalen hade läget varit annorlunda, säger förhandlingschefen.

Arbetsgivarnas krav på att hela avtalet ska kunna förhandlas om lokalt är inget IF Metall ställer upp på. Förbundsordförande Stefan Löfven säger att arbetsgivarna kommer med samma gamla krav som alltid.

– De vill bestämma mer och använder därför täckmanteln lokal dispositivitet. Lokalt är det inte så lätt att stå emot trycket från arbetsgivaren alla gånger. Vår åsikt är att de centrala avtalen ska gälla, säger han.

De flesta av fackens krav är kända sedan tidigare. IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer instämmer i att det är en osäker tid, men betonade också att flera prognoser visar att det ändå går rätt så bra för företagen.

Facken står fast vid kravet på löneökningar på 3,7 procent, och för IF Metalls del, en pott på 910 kronor per anställd.

– Det är ett rimligt och väl avvägt krav, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg.

– Oavsett vilket krav vi ställer eller när vi ställer det kommer vi får höra att det inte finns några pengar, fortsätter hon.

IF Metall kräver också att alla ska få minst 560 kronor mer i månaden, och att potten ska fördelas lika till alla, räknat i kronor, om parterna inte kommer överens i de lokala löneförhandlingarna.  Även Unionen kräver en individgaranti på 560 kronor och Sveriges Ingenjörer kräver lika fördelning av potten om man inte enas lokalt, men då räknat i procent.

Teknikföretagens Anders Weihe säger att arbetsgivarna inte kräver nollavtal utan kan tänka sig centrala lönepåslag.

­– Vi har inte tagit ställning. För att kunna göra det måste vi samla in mer information. Vi vill ha avtalslösningar anpassade efter den ekonomiska utvecklingen, säger han.

Även begränsningar av visstidsanställningar finns med bland IF Metalls krav. I dag kan teknikföretag ta in en anställd på visstid i maximalt tolv månader, och anställningen får inte vara kortare än en månad. Nu vill facket begränsa så att en person också får ha maximalt två visstidsanställningar på ett företag under en treårsperiod.

IF Metall kräver också att det klargörs i avtalen att övertidsarbete inte ska ske regelmässigt och att arbetsgivarna ska ta hänsyn till arbetstagarnas behov av återhämtning och möjlighet att förena arbete och fritid när övertid blir aktuellt.

– Det handlar om rätten till sin fritid och sitt sociala liv, säger Stefan Löfven.

Både fack och arbetsgivare ser dock ut att vara överens om avtalsperiodens längd. Båda anser att den ska vara kort.

Läs mer: Fackens kravlista

Göran Jacobsson