Miljöminister eller näringsminister var frågan när den nya centerledaren Annie Lööf i dag trädde in i regeringen.

Lööf valde näringsministerposten, men samtidigt bytte hon ut miljöminister Andreas Carlgren mot Lena Ek, centerpartistisk EU-parlamentariker sedan 2004.

Det är en positionering som blev närmast nödvändig om intentionerna från förra veckans C-kongress om att återta initiativet inom miljöområdet skulle kännas något som helst sannolik.

Genom utnämningen har Lööf lyckats kratta manegen för Lena Ek som nu får fylla Centerns nygamla miljöprofil med innehåll.

Lena Ek har som EU-parlamentariker på flera sätt engagerat sig starkt för miljön och beskedet om att göra henne till miljöminister kan visa sig vara lyckat.

Men för att skapa någon konkret förändring krävs också att hon kan lyckas få övriga regeringen att lyfta sig från dagens låga ambitioner på miljöområdet.

När det gäller näringspolitiken valde Lööf på pressträffen i dag bort den naturliga frågan, hur hon ser på alla turer kring Saab.

Energifrågorna har hon samtidigt lyft över till IT-minister Anna-Karin Hatt.

Däremot markerade Lööf en förändring av synen på Centerparitet som företagarnas parti.

Medan Maud Olofsson ständigt lyfte fram Centern som ett stödparti för småföretag och kvinnligt företagande fanns varken småföretag eller kvinnor med bland de viktiga punkter för svenskt företagande som Annie Lööf nämnde på dagens pressträff.

Där syntes nu i stället förändringar av regelverket kring företagande och bättre möjligheter för staten att erbjuda riskkapital till företag, förutom en allmänt hållen vision om att i större utsträckning se människor som företagare.

Med vetskapen om Annie Lööfs tidigare preferenser för vilka lagar och regler som mer bör gynna företagen – hon har tidigare utryckt att las, lagen om anställningsskydd, bör avskaffas – är den nya ståndpunkten hos Annie Lööf åtminstone mer uppriktig: bättre villkor för företagen, sämre för de anställda, och inget tjafs om gulliga småföretag.