Leaf i Gävle har gjort felaktiga undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar anser Livsklubben som nu driver ärendet vidare.
– Det blir centrala förhandlingar och om vi inte kommer överens där tycker jag att vi ska låta Arbetsdomstolen avgöra, säger Wellington Ikuobase, klubbordförande för Livs.

I somras varslade godisfabriken Leaf i Gävle 15 av sina 160 anställda om uppsägning. Nya maskiner har ökat effektiviseringen och personalbehovet har minskat. Hittills har nio av de varslade slutat, men uppsägningarna har inte gått rätt till enligt det lokala facket.

Företaget har gjort tre undantag från turordningsreglerna i las med motiveringen att viss kompetens behövs för att säkra konkurrenskraften. Enligt facket är det bara trams.

– Den kompetens de efterfrågar är sådan som vi kan skaffa oss internt. Det skulle ta en eller kanske två månaders upplärning för att se till så att de som varslats har kompetensen, säger Wellington Ikuobase.

Han är extra upprörd över att företaget använder kompetensskäl vid uppsägningarna eftersom facket inte tycker att Leaf satsat tillräckligt på utveckling och utbildning för de anställda.

– Vi har i flera år sagt att vi måste börja kompetensutveckla folk och rusta dem för framtiden. De kan inte komma och hävda kompetensbrist när de inte satsat på de anställda, säger han.

Johan Stenborg, som är platschef på fabriken har en annan syn på saken. Han säger att undantagen från turordningen är absolut nödvändiga.

Enligt honom tar det minst ett år för de anställda att läras upp till grundläggande kompetens på de aktuella arbetsuppgifterna och minst två år för att någon ska nå samma kompetens som personerna som undantagits från uppsägningarna.

– Det är rätt svårt att ersätta de här personerna efter kort upplärningstid, eller rättare sagt helt omöjligt. Det tar minst två år, säger han.

Frågan går nu vidare till centrala förhandlingar där Livs centralt ska försöka komma överens med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen (Li). Det är ännu inte bestämt när de centrala förhandlingarna ska ske.

Om parterna inte kommer överens tycker Wellington Ikuobase att fallet ska gå vidare till Arbetsdomstolen.

– Någon måste tolka lagen åt oss så vi vet vad gäller. Har företaget en skyldighet att kompetensutveckla de anställda eller kan de bara kan säga upp dem för att de saknar kompetens? säger han.