Krisen i Europa når nu Sverige, och den kommer att bli långvarig, enligt Svenskt Näringslivs nya konjunkturapport för tredje kvartalet.

Svenskt Näringsliv varnar för att krisen kommer att slå hårdare mot Sverige än bedömare tidigare räknat med. Tillväxten kommer att bli mindre än väntat de närmaste åren och arbetslösheten kommer att fortsätta vara hög.

– Det vi ser nu är ingen vanlig lågkonjunktur utan en strukturell skuldkris, som kommer att bli lång och djup, säger Stefan Fölster, chefekonom på svenskt Näringsliv i en kommentar.

– Återhämtningen kommer kräva betydande politiska reformer, och även i det bästa scenariot kommer det att ta flera år innan Europa och Sverige återgår till normal tillväxt, fortsätter han.

Nedgången i ekonomin kommer att börja i storföretagen och den kommer att märkas påtagligt de närmsta månaderna. Det är främst företag som exporterar till europeiska länder som kommer att drabbas, medan företag som handlar med Asien och Kina klarar sig bättre. När sedan underleverantörerna till industrin påverkas kommer krisen att sprida sig till andra sektorer, enligt rapporten.

Enligt Svenskt Näringslivs prognos kommer tillväxten i år att landa på 4,1 procent, för att sedan sjunka dramatiskt till 0,2 procent nästa år och 0,9 procent år 2013.

Inbromsningen i den svenska ekonomin får också effekter på arbetsmarkanden. Arbetslösheten kommer i år att stanna på 7,9 procent och där blir den kvar även de kommande åren, enligt Svensk Näringsliv.