Olaglig yrkestrafik slår ut seriösa åkerier. Polisen tittar åt ett annat håll. Svenska åkerier anlitar arbetskraft från utländska bemanningsföretag eller använder sig för att falska egenföretagare, det vill säga chaufförer som borde vara anställda, för att dumpa lönerna.

Det är, möjligen lite tillspetsat, innebörden i ett gemensamt yttrande till regeringen från arbetsgivarorganisationen Bilarbetsgivarna, branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och facket, det vill säga Transport.

– Situationen är så alarmerande att även Bilarbetsgivarna är med på noterna. De måste ta ställning för sina egna medlemmar. Åkarna lider lika mycket som våra medlemmar, säger Martin Viredius, Transports tredje vice ordförande.

Transport har samlat in 10 800 namn till stöd för ett upprop för sund konkurrens i åkerinäringen. Namnlistorna ska överlämnas till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Facket, branschen och arbetsgivarna är överens om att det behövs tydligare spelregler för åkeribranschen, fler kontroller och hårdare straff för olaga inrikestrafik. Regeringen uppmanas också att lära av hur andra länder har gjort. Finland, Nederländerna och EES-landet Norge räknas upp som exempel på länder som har skärpt kraven på åkerinäringen.

– Sverige framstår som extremt i fråga om kontrollunderlåtelser och låga straffsatser, står det i yttrandet.

Facket, branschen och arbetsgivarna skriver att det finns runt 1 000 falska egenföretagare på åkerierna, chaufförer som borde vara anställda. Antalet ökar. När det gäller anställda i utländska bemanningsföretag är facket maktlöst. Utstationeringslagen öppnar för fackliga åtgärder för att garantera anständiga löner och villkor men ”reglerna är satta ur spel i åkerinäringen”, står det i yttrandet.

Facket, branschen och arbetsgivarna hänvisar till flera EU-förordningar som öppnar för bättre och tuffare kontroll av åkerinäringen. De yttrar sig över regeringens promemoria ”en reformerad yrkestrafiklagstiftning” som går ut på att det mesta ska fortsätta som nu.
Riksdagen ska besluta om promemorian i höst.

Bilarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson tycker att det är logiskt att bilarbetsgivarna och facket gör gemensam sak. ”Vi har gemensamma intressen att bevaka”. Däremot är han inte särskilt optimistisk om att regeringen ska lyssna.

– Vi har sprungit hos regeringen i olika konstellationer sedan 1998. Då var Ines Uusmann kommunikationsminister. Vi har fått lika lite gehör av alla regeringar sedan dess, tycker han.

Enligt yttrandet agerar polisen på de flesta håll i Sverige som om EU redan har släppt all åkeritrafik fri i EU. Men det finns undantag. En polisutredning i Västmanland ledde till ett åtal mot Thorkil Andersen, ägare och vd i åkeriet Frode Laursen, för olaga inrikeskörningar i Sverige. Han friades i Västmanlands tingsrätt.

Kammaråklagare Jens Carlström till Svea hovrätt. Där blir det rättegång den 21 februari nästa år.