Vänsterpartiet begär en riksdagsdebatt om eurokrisen.

Partiet vill bland annat se skärpta regler för finansmarknaderna och att euroländer ska kunna lämna valutaunionen. Det ser också behov av ordnade nedskrivningar av den grekiska statsskulden och vill att resultatet från den svenska folkomröstningen om EMU ska respekteras.