Förra året bjöd på rekordlåga löneökningar på bara 2,2 procent. Men det blev ändå plus i hushållskassorna eftersom kostnaderna ökade ännu mindre.

Förra året ökade lönerna med 2,2 procent för hela arbetsmarknaden, enligt LO:s lönerapport 2011. Det var en rekordlåg löneökning, den lägsta någonsin under de 55 år som LO följt utvecklingen. Men på grund av att inflationen också var låg ökade ändå reallönerna med en dryg procent.

En genomsnittlig LO-medlem fick en löneökning på 490 kronor förra året, och snittlönen låg på 22 400 kronor i månaden.

Trots att tjänstemännens löner ökade något mindre än arbetarnas i procent, fick de mer räknat i kronor eftersom löneläget är högre. Löneökningarna för en genomsnittlig tjänsteman blev 700 kronor och medellönen landade på 32 100 kronor.

Kvinnor tjänade förra året 25 400 kronor i genomsnitt, att jämföra för med 30 000 kronor för män. Löneskillnaden är dock mindre mellan könen i arbetaryrken, där männen i snitt tjänar 2 900 kronor mer. Under 2010 ökade lönen i stort sett lika mycket för kvinnor som för män, men om man ser till de senaste fyra åren har kvinnorna får en dryg procentenhet mer. Enligt LO beror det still stor del på de jämställdhetspotter och låglönesatsningar som förbunden drivit sedan 2007.

Även om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller jämställda löner är tempot lågt, konstaterar Mats Larsson, utredare på LO: arbetslivsenhet, som ligger bakom lönerapporten.

– Med den här takten kommer det att ta 30 till 40 år innan löneskillnaderna är utjämnade, sade han när han presenterade rapporten på ett seminarium i dag.