I Italien tycks det mest vara strejker. I Spanien har man haft förhandlingar. Men Anders Borg framhöll det svenska facket som bra då han var i riksdagens EU-nämnd.

– Först skröt han om den svenska fackföreningsrörelsen och i nästa andetag berättade han hur enkelt det hade varit att få igenom sparpaketen efter krisen på 1990-talet, säger Carina Adolfsson Elgestam som satt med på mötet.

Den 9 september var Anders Borg i EU-nämnden där han redogjorde för det ekonomiska läget i EU.

Under mötet sa han att facken i de olika länderna haft en viktig betydelse för ländernas möjligheter att tackla sina ekonomiska problem.

– I Italien tycks det mest vara strejker, sa finansministern.

Spanien höll han däremot fram som ett bra föredöme där fack och arbetsgivare kunde förhandla sig fram till nya kollektivavtal som öppnar för ökad flexibilitet.

Andra länder där han ansåg att facket tog sitt samhällsansvar var Sverige, Finland, Island och Lettland.

Enligt Anders Borgs hänger fackens agerande ihop med vilka de företräder.

– Representerar de breda befolkningslager blir de relativt ansvarsfulla, sa han.

Enligt socialdemokraten Carina Adolfsson Elgestam talade finansministern också om hur lätt det hade gått att genomföra de nödvändiga åtstramningarna i Sverige under 1990-talet.

– Han skönmålade bilden av hur krisen hanterades och att alla var med på noterna i Sverige. Sedan jämförde han med demonstrationerna i Grekland. Men så smärtfritt i Sverige som Anders Borg framställde det som var det inte. Det förekom en hel del strejker och lite kastade av tomater också här, säger Carina Adolfsson Elgestam.

Under mötet i EU-nämnden fick finansministern även frågan om hur den svenska regeringen ser på så kallade euroobligationer.

– När det gäller euroobligationer har den svenska regeringen av flera skäl inte någon anledning att ha en uppfattning om detta. Vi är inte medlemmar i euron, svarade Anders Borg.