Facket kan glömma nivåerna i lönekraven, jämställdhetspotter och garanterade löneökningar. Arbetsgivarnas mål i de kommande avtalsförhandlingarna går tvärt emot fackets krav.

Oron i världsekonomi ger helt nya förutsättningar inför avtalsförhandlingarna som snart rullar igång på allvar, enligt Svenskt Näringsliv som i dag presenterade sina övergripande mål för avtalsrörelsen.

Arbetsgivarna efterlyste först och främst ansvarsfulla löneavtal som bidrar till fortsatt tillväxt och som tryggar jobben. De ville inte ange vilken nivå på löneökningarna som de ser som ansvarsfull, men konstaterade att det i alla fall inte handlar om de 3,5 procent som LO-plattformen anger.

– Det ligger alldeles på tok för högt, säger Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson.

Ett annat mål för arbetsgivarna är att verka för en företagsanpassad lönebildning. De vill inte se några individgarantier, eller andra regler för hur löneökningarna ska fördelas. Det ska avgöras direkt ute på företagen.

De säger också nej till låglönesatsningar och höjda ingångslöner.

– Det är ett samhällsproblem att vi utjämnar lönerna i Sverige. Vi slår ihjäl enkla jobb som ofta är insteget på arbetsmarkanden, säger Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Det är också därför Svenskt Näringsliv är emot LO-samordningens jämställdhetspotter.

– Det är ett försök att utjämna skillnaderna mellan enklare arbeten och mer kvalificerade, säger Christer Ågren.

Om några grupper ska ses som felavlönade borde facket försöka lyfta dem i stället för att fördela pengarna lika till alla lågavlönade, anser han.

LO:s krav på förbättrad omställningstryggheten anställda vid neddragningar är arbetsgivarna beredda att diskutera, men bara om de får något tillbaka i form av förändrade turordningsregler i las, vilket blir svårt att smälta för facket.

Samverkan mellan arbetsgivarorganisationerna kommer att bli tät i avtalsrörelsen, och att de är överens om att det är industrin som ska sätta märket för kostnadsökningarna, enligt Svenskt Näringsliv.

De andra avtalen ska inte bli kopior på industrins avtal, men de får inte kosta mer i procent räknat.  Om arbetsgivarna får som de vill på den punkten ska till exempel Handels inte längre kunna få igenom krav på lika stora löneökningar som industrin räknat i kronor, i alla fall inte om facket inte backar på andra punkter som minskar arbetsgivarnas kostnader. Det här är en het fråga för arbetsgivarna eftersom Svensk Handel fler gånger gått med på fackets krontalskrav och det kan bli den fråga som skapar splittring i arbetsgivarleden, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.