Sverige bör gynna fred i Mellanöstern och därför rösta ja till att Palestina ska bli fullvärdig medlem i FN:s generalförsamling, så som de tre rödgröna partierna och även Centerpartiet vill.

Av någon anledning är moderaterna tveksamma och anser att Palestina inte har tillräcklig kontroll över sitt land.

Den mest obegripliga ståndpunkten intar dock Folkpartiet och KD när de först kräver ett klart fredsavtal mellan Israel och Palestina innan de röstar ja.

Därmed godtar dessa svenska regeringspartier att Israel ensam får beslutanderätt över om och när Palestina ska bli medlem i FN, vilket är fjärran från demokrati.

Än värre i ett folkrättsligt sammanhang är att varje land som blir angripet av ett annat land enligt Folkpartiets och KD:s logik borde kastas ut ur världssamfundet medan angriparlandet får bli kvar.

Både Nord- och Sydkorea borde enligt samma logik kastas ut eftersom de fortfarande är i krig med varandra och faktiskt i olika omgångar har så gott som ockuperat varandra. Listan på snarlika dumheter kan göras lång.

Man skulle önska att framför allt Folkpartiet någon enda gång kunde överväga vad som är bäst för freden i Mellanöstern och överge sitt totala knäfall inför allt vad staten Israel säger och gör.

Ett gott råd är att utgå från de tre begrepp som är grunden för Palmecentrets arbete i Palestina: demokrati, mänskliga rättigheter och möjligheten till fred.

Det måste gälla hela Mellanöstern, inte bara Israel.