Lösare anställningar och fler bemaningsföretag. Det är några av de tolv recept som arbetsgivarna i EU skriver ut för att skapa nya jobb i Europa. Sverige pekas ut som ett föredöme där sänka skatter lett till fler jobb.

I Spanien har arbetarna varit överbeskyddade, anser EU-arbetsgivarnas organisation Business Europe.

Anställningsskyddet har varit för starkt. Det är en av förklaringarna till att landet just nu dras med EU:s högsta arbetslöshet och har många långtidsarbetslösa.

– Vi är emot kollektivavtal som allt mer likriktar arbetsmarknaden, sa den europeiska arbetsgivarchefen Philippe de Buck till tidningen Euractiv under en presskonferens denna vecka då de presenterade tolv förslag för att öka sysselsättningen och förbättra ekonomin i EU.

Enligt Philippe de Buck är trenden med fler tillfälliga jobb något positivt som leder till att öka sysselsättningen i Europa.

Det är ett resonemang som går stick i stäv med Europafackets strävan efter att skapa fler fasta anställningar.

Men enligt arbetsgivarna hade 80 procent av de tillfälliga jobben aldrig existerat om det inte funnits bemanningsföretag som förmedlade dessa arbeten.

Om EU ska lyckas med målet att höja andelen sysselsatta från dagens 68 procent till 75 procent 2020 behövs flexiblare anställningsformer, anser de.

Business Europe pekar också ut Österrike och Sverige som två länder som genomfört bra reformer som ökat sysselsättningen.

I Österrike ligger arbetslösheten i dag endast kring 3,4 procent. Enligt arbetsgivarorganisationen är förklaringen att det har genomförts flera reformer som gjort arbetsmarknaden flexibel.

Även Sverige får beröm. Det är de svenska skattesänkningarna som ses som positiva.

Ett annat av Business Europes förslag är att sänka inkomstskatten i EU.

Arbetsgivarna resonerar på samma sätt som den svenska regeringen. Genom att öka de ekonomiska skillnaderna mellan lönearbete och de som får stöd från välfärdssamhället ökar sysselsättningen, anses det.

Organisationen vill även på bredare front införa lärlingssystem, som i Tyskland, och vill att utbildningen i EU-länderna blir mer yrkesinriktad.