Varslen i husbyggarbranschen har duggat ganska tätt de senaste åren. Nu ligger nya villabyggen på rekordlåga nivåer.

Det senaste varslet kom från fönstertillverkaren Leiab i Småland som på onsdagen varslade 25 av sina 115 anställda om uppsägning, sedan försäljningen av fönster gått ner.

Trenden har varit nedåtgående under sommaren, men den senaste tiden blev marknaden hastigt sämre. Och kopplingen är enkel, med färre husbyggen behövs färre fönster.

Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen (TMF) sänkte nyligen byggprognosen för nästa år till rekordlåga 6 000 nya villor. Så det lär komma fler varsel, spår branschen.

– Även om merparten nog redan gjort anpassningar av verksamheten till den nivån som nu väntas, säger Mikael Olsson, ordförande för TMF:s trähusgrupp.

Den vikande konjunkturen har förstås betydelse, men Mikael Olsson menar att bolånetaket är en värre hämsko, speciellt utanför storstadsregionerna där också byggandet minskar mest.

– Bolånetaket är kanske inte tillämpbart på mindre orter. Förstagångsköparna kommer inte in på marknaden, säger Mikael Olsson.

Taket gör att hushållen helst måste in med mera eget sparkapital.

– Svenskarna är inte fostrade att ha så mycket pengar på banken, säger Olsson.