Jag har en dröm! sa Martin Luther King och smidde vidare på kristna och socialistiskt färgade utopier där rättvisa, jämlikhet och ett bättre liv var lika självklara ingredienser som surbakterierna i filmjölken.

Nyliberalismen har också samhällsvisioner. Fattar inte behovet, som jag ser det är hela världsordningen ett förverkligande av den nyliberala drömmen om individens frihet.

Men, trots allt, så blir ju verkligheten aldrig så där renskalad och utan kompromisser, så som en endimensionell samhällsvisionär vill ha sin utopi. Om den existerande världen inte låter sig entusiasmeras för extrema varianter, kan man ju alltid bygga en ny värld. I alla fall om man tror att samhällen fungerar som World of Warcraft.

Peter Thiel var med och startade det världsledande nätbetalningsverktyget PayPal, så cash finns. I hans dröm finns det inga minimilöner eller löjliga välfärdssystem. Inga regler för vapeninnehav, byggnormer eller annat som inskränker på individens rätt att vara fullständigt autonom.

Bilden hämtad från projektets hemsida http://www.seasteading.org/

Den amerikanska veckotidningen The Week berättar att Peter Thiel redan satt igång det praktiska arbetet för att förverkliga sitt drömsamhälle. Han har investerat 1, 25 miljoner dollar i ett företag vars affärsidé är att bygga autonoma, flytande länder på internationellt vatten. De nya stadsstaterna ska byggas på dieseldrivna plattformar av oljeriggstyp. Varje stadsstat kan ha upp till 270 invånare och snart, mycket snart säger entusiasterna, ska de första öarna byggas utanför San Fransisco. Målet är tiotals miljoner invånare som bor på hundratals sammanlänkade plattformar, kring sisådär 2050.  Mat och vatten ska invånarna få genom handel med andra nationer.

Att många skrattar åt Peter Thiel och projektet ser han som en fördel. Eftersom folk inte tror det är möjligt kommer ingen att ta oss på allvar. Och därför kommer ingen att försöka stoppa oss förrän det är för sent. Det sa han på en presskonferens för två år sedan, uppger The Week.

Jag ser fram emot att sitta i fåtöljen och se hur nyliberalismens politiska utopi faller sönder i Big brother-scenarier, med skjutvapen som konfliktlösare. Kostnaden för havererade oljeplattformar och stormfällda bostäder mitt ute i Stilla havet hamnar naturligtvis på de autonoma liberalerna själva. De lever ju i ett eget land och jag tror inte de kommer att gå med i FN.

Sen lär väl miljardären Thiel få städa och diska själv. Att locka någon som inte redan är rik till frihetsriket lär bli aningens marigt.

Kristina Mattsson