Efter hovrättens beslut att bevilja Saab rekonstruktion ligger framtiden för Saab i kinesiska händer.

Ingenting har ändrats i sak sedan Vänersborgs tingsrätt avslog samma begäran i förra veckan, så stommen i Saabs ansökan om rekonstruktion ligger alltså fortfarande i förhoppningen om att cirka 2,2 miljarder kronor ska komma in från de båda kinesiska företagen Pang Da och Youngman.

Tingsrätten ansåg dessa pengar vara för osäkra medan hovrätten nu anser att man åtminstone ska ge pengarna en chans att dyka upp.

För att nå hela vägen behövs dock fastare garantier från Kina än vad som finns i dag.

Cirka 460 miljoner kronor har Pang Da lagt fram som ett förskott, men resten behöver också säkras om rekonstruktionen ska bli realistisk.

Det behövs också en slutlig genomtröskning från den kinesiska byråkratin och den mäktiga statliga instansen Nationella utvecklings- och reformkommissionen (NDRC), vilket är en process som på ett svårbegripligt vis dragit ut på tiden.

Men om allt detta går i lås talar vi fortfarande om en kortsiktig lösning.

Vad händer då på lång sikt?

Faktum är att Saab mycket väl kan finnas kvar även på lång sikt om företaget lyckas trassla sig igenom den mycket allvarliga kris som nu råder.
Visst kämpar alla dagens biltillverkare med att säkra en långsiktig överlevnad i en allt hårdare internationell konkurrens.

Men man måste också se till var den så viktiga spetskompetensen finns inom bilindustrin. En stor andel forskning och utveckling har länge varit svensk bilindustris signum och förutsättningar finns därför för en överlevnad även på lång sikt.

Men det förutsätter lite högre takt hos de kinesiska myndigheterna, och arbetsro för Saab, så att också de långsiktiga planerna återigen kan börja diskuteras.