Saab beviljas rekonstruktion. Hovrätten gick i dag på Saabs linje och företaget får nu det andrum det hoppats på.

En oenig hovrätt beslutade i dag att bevilja Saab rekonstruktion. Rätten konstaterade att det finns anledning att ifrågasätta förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion, men att rättens prövning i frågan ska vara begränsad till om den kan lyckas.

En grundligare utredning kommer att visa vilka förutsättningarna är, och då övriga kriterier för en rekonstruktion är uppfyllda beslutar hovrätten att rekonstruktionen ska inledas och att tingsrätten ska utse vem som ska leda den.

En domare hade dock en annan åsikt och tyckte att Saabs ansökan skulle avslås.

Att hovrätten beviljat rekonstruktion innebär att konkursansökningarna kommer att vilandeförklaras och att de anställda kommer att få ut sina löner via den statliga lönegarantin.

– Det är naturligtvis jätteviktigt att det blev ett positivt besked för vår del, säger Håkan Skött, If Metallklubbens ordförande på Saab i Trollhättan, till TT.

– Nu blir det lite lugn och ro för företaget och de anställda, och nu ska folk få ut sin lön via lönegarantin.

”Ett glädjande besked. Nu kan företaget få arbetsro och våra medlemmar få ut sina augustilöner som de väntat länge och tålmodigt på”, skriver Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

– Ja, herregud var kul! Vi skriker här i korridorerna. Det är fantastiskt roligt, säger Unionens klubbordförande på Saab i Trollhättan, Anette Hellgren, till TT.

– Nu kan alla medlemmar se fram emot att få sina löner, det har varit gastkramande, säger hon.

– Vi vet att det inte blir en dans på rosor, men företaget får ju andrum att få till planerna. Och vi har varit med om den här resan tidigare, även om den ena gången inte är den andra lik.