Den globala ekonomin är gått in i en ny farlig fas, varnar IMF. Samtidigt anklagar en LO-ekonom den svenska regeringen för att helt ha missat tåget.

– Sverige är helt sidsteppade, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö. Det finns ingen genomtänkt strategi hos den svenska regeringen. Vi sitter inte ens med vid förhandlingsbordet..

I går kväll avbröts förhandlingarna mellan Grekland som desperat söker lån och landets långivare. 
Visserligen har EU-kommissionen uppgett att förhandlingarna varit framgångsrika och att de återupptas i helgen men oron över vad som händer ifall Grekland slutar betala sina skulder är stor på många håll.

– Greklands bristande betalningsförmåga kan få katastrofala följder för Portugal, som måste vidta åtgärder för att undvika återverkningarna, varnade premiärminister Pedro Passos Coelho.

Det är dock inte bara Portugal som drabbas av den ekonomiska krisen.

Även svenska löntagare måste betala notan i och med att ekonomin utvecklas sämre än förväntat och arbetslösheten förblir hög.

Enligt LO-ekonomen Torbjörn Hållö har Sveriges nej till att aktivt förhandla om att vara med och stödja Grekland och Portugal. Det innebär att regeringen frånsagt sig möjligheten att påverka avgörande ekonomiska beslut som EU fattar just nu.

Han anser att den svenska hållningen är inkonsekvent och tar Irland som ett exempel.

– Då satt Sverige med vid förhandlingsbordet och vi stödde sedan Irland. Den här gången, då det gäller stöd till Grekland och Portugal, har vi valt att stå vid sidan om.

Om Sverige skulle vara med att ge nödlån till Grekland eller Portugal vill LO-ekonomen inte säga.

– Det beror på hur förhandlingarna skulle gå. Men det viktiga är att vi i alla fall skulle ha en möjlighet att få inflytande i EU, säger han.

Ett större inflytande skulle Sverige få ifall vi gick med i den gemensamma valutan euron, men det är inte ett steg som Torbjörn Hållö förespråkar.

Många diskussioner kring krisen cirklar kring Grekland, vars statskassa håller på att sina.
 Om inte landet får ett lån inom några veckor tvingas det ställa in sina betalningar, vilket skulle få allvarliga följder.

Landets socialistregering är satt under hård press. För att få nya lån måste Grekland foga sig i långivarnas tuffa krav men det är politiskt impopulärt.

Nyligen kom ett besked om ytterligare sparkrav inom offentlig sektor, lönesänkningar och lägre pensionsutbetalningar. Det fackliga svaret blev en 24-timmarsstrejk som väntas lamslå landets kollektivtrafik imorgon, torsdag. 
Grekland precis som många andra tungt skuldsatta länder står inför ett dilemma.

I en rapport från igår, tisdag, beskriver IMF det som att länderna måste minska sina stora skulder samtidigt som det är önskvärt att satsa mer på att öka tillväxten och stimulera sin ekonomi. 
En till synes olöslig ekvation.

Samtidigt som IMF kommer med dystrare ekonomiska prognoser har det visat sig att flera av världens storbanker är i betydligt sämre skick än vad som tidigare bedömts.

Då EU gjorde ett så kallat stresstest bedömdes nio banker behöva mer kapital för att klara av en djupare kris. I EU:s stresstest fanns dock antagandet att Grekland aldrig skulle ställa in sina betalningar. Den situationen har nu förändrats. Nu räknar allt fler ekonomer med att just detta kommer att hända, på något sätt.

Därmed ser det mörkare ut för flera banker inom EU än vad tidigare trotts.

Fakta

IMF:s prognos

Internationella Valutafonden (IMF) sänker sina prognoser för världsekonomin. Politisk tveksamhet har förvärrat läget i Europa och USA.

Organisationen varnar för att Europa och USA kan falla ner i recession nästa år om man inte tar itu med de ekonomiska problem som kan smitta resten av världen. De räknar med att världens samlade produktion kommer att växa med 4,0 procent både i år och nästa år. Det är en nedskrivning med 0,3 respektive 0,5 procentenheter jämfört med den tidigare prognosen från i juni.

Internationella valutafonden (IMF) spår att skulden kommer att stiga till 189 procent av bruttonationalprodukten (BNP) nästa år. I juni trodde IMF att skulden skulle uppgå till 172 procent av BNP 2012.

Skuldkrisen fördjupas också av att även Italien nu fått sitt kreditbetyg sänkt.