Glöm skattesänkningar. Det blir ingen sänkt inkomstskatt 2013 heller.

Skuldkrisen i Europa tar bort regeringens reformutrymme, är finansminister Anders Borgs budskap.

I somras backade regeringen från löftet att sänka inkomstskatten 2012, det så kallade femte jobbskatteavdraget. Nu blir det alltså inget 2013 heller. Med det var Anders Borg (M) tydlig när han presenterade Sveriges statsbudget för 2012.

– Det är inte aktuellt med några breda stora inkomstskattesänkningar om vi har överskott som ligger i de här prognoserna för 2013. Då skulle vi igen hamna i en sits där vi går från överskott till underskott. Det kommer alltså inte vara aktuellt med inkomstskattesänkningar förrän vi har stora överskott, säger han.

Ansvar och handlingsfrihet är Anders Borgs ledord nu när flertalet bedömare inklusive regeringen räknar med rejält svagare ekonomi i höst och nästa år. Risken är också ”osedvanligt stor” att ekonomin blir ännu sämre än prognosen, enligt Borg.

Och det är skuldkrisen i Europa som spökar.

– Den hänger över Sverige, säger han.

Om skuldkrisen förvärras kan det leda till ”omfattande skadeverkningar” för svensk ekonomi — och nu måste Sverige ”bygga skyddsvallar”, enligt Borg.

Men efter fallet kan tillväxten ta fart redan 2013, tror Borg.

Men det tycker ekonomkåren och oppositionen är en alldeles för optimistisk prognos. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson har svårt att tro på den utvecklingen och kallar regeringens prognos för ”manodepressiv”.

– USA och resten av världen kommer att ha en svag tillväxt 2013 och det är svårt att se hur det då utan vidare skulle bli fart på svensk ekonomi, säger Hermansson.

Borg förklarar varför han tror på en rejäl uppryckning redan 2013. Sverige har ett bra utgångsläge.

– Vi går mot mycket låga realräntor, det påverkar hushållen positivt, säger Borg som anser att svensk industri är mycket konkurrenskraftig.

Flera av ekonomerna ifrågasätter också varför regeringen håller igen och bara satsar när ekonomin växer.

– Regeringen ser uppenbarligen inte något större reformutrymme förrän ekonomin stärks igen 2013. Det innebär att vi får en ganska procyklisk finanspolitik, där man bara satsar när tiderna blir bättre, säger Hermansson.

Arbetsmarknadsnyheter i budgeten

Lärarlyft. Lärarna är en prioriterad yrkeskår i höstbudgeten. Regeringen avsätter totalt 3,8 miljarder kronor för de tre närmaste åren på olika former av fortbildning och karriärutveckling. Den största delen av detta anslag, 1,5 miljarder, går till Lärarlyftet II — vidareutbildning för lärare som saknar behörighet i något ämne de undervisar i. Den näst största delen i potten, 1,4 miljarder kronor, går till att införa nya karriärsteg för skickliga lärare.

Arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen får 1,2 miljarder extra nästa år. Totalt ökar antalet tillfälliga arbetsmarknads- och utbildningsplatser med 15 350 årsplatser nästa år och 8 550 år 2013.

A-kassa. Kontrollen av arbetslösa med a-kassa ska förstärkas. Bland annat införs fler sanktioner med avdrag i ersättningen för den som inte följer reglerna. Enligt dagens regelverk ska Arbetsförmedlingen avanmäla den som exempelvis uteblir från ett överenskommet besök, men enligt regeringen tillämpas inte reglerna i tillfredsställande utsträckning.